Norconsult er tildelt tre rammeavtaler med Møre og Romsdal fylkeskommune innen samferdsel. Illustrasjon av Lepsøybrua. Ill. Norconsult
Norconsult er tildelt tre rammeavtaler med Møre og Romsdal fylkeskommune innen samferdsel. Illustrasjon av Lepsøybrua. Ill. Norconsult

Norconsult vant tre nye rammeavtaler med Møre og Romsdal fylkeskommune

Norconsult har signert flere rammeavtaler om planleggings- og prosjekteringstjenester for Møre og Romsdal fylkeskommune.

Det er inngått parallelle rammeavtaler med fire aktører om levering av planleggings- og prosjekteringstjenester innen samferdsel, med en varighet på inntil fire år.

Norconsult ble tildelt rammeavtaler for alle hovedfag og spesialfag (grunn-/ og laboratorieundersøkelser/-analyser) med bakgrunn i beste forhold mellom pris og kvalitet. I mai signerte Norconsult også en tilsvarende rammeavtale med Trøndelag fylkeskommune, ifølge en pressemelding.

Rammeavtalene danner grunnlag for å befeste vår posisjon for Norconsult innen samferdselsplanlegging i regionen, sier Jan Kåre Iversen, direktør for region Midt i Norconsult.

Med lang erfaring og bred kompetanse innen samferdselsplanlegging ser vi frem til å bistå Møre og Romsdal fylkeskommune de neste årene. Ikke minst gleder vi oss til å løfte frem fokuset på bærekraftige og fremtidsrettede løsninger, sier avdelingsleder Sindre Blindheim ved Norconsults kontor i Ålesund.

Han peker også på at det siste året har vist at prosjektsamarbeid fungerer godt med bruk av digitale samarbeidsverktøy, selv om man ikke kan møtes fysisk.