Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Norconsult vant rådgiverkontrakt for Bane Nor

Bane NOR har inngått avtale med Norconsult om prosjektering teknisk detaljplan og reguleringsplan for prosjektet Grorud ventespor.

– Vi er svært godt fornøyde med å få med oss Norconsult i det videre arbeidet med prosjektet for Grorud ventespor. Norconsult er en erfaren rådgiver som viser svært god forståelse for oppdraget, og hva som kreves for å gjennomføre et komplekst prosjekt på Grorud stasjon, sier fungerende prosjektsjef i Bane Nor, Jostein Berger Meisdalen, i en pressemelding.

Sprengt kapasitet

Det er i dag ikke kapasitet til å kjøre flere persontog gjennom Grorud stasjon. Ved å flytte godstrafikken inn på et ventespor så sikrer vi at godstrafikken ikke hindrer persontogene. Dette gjør det mulig å kjøre flere lokaltog på strekningen, og Bane Nor kan dermed planlegge å øke kapasiteten på Hovedbanen fra 15 til 10 minutters frekvens. Det er planlagt at prosjektet skal ferdigstilles i 2032.

Oppdraget gjelder for fasen teknisk detaljplan samt utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning, og skal gjennomføres i perioden 2023-2025.

– Gleder oss

– Grorud ventespor er et spennende tverrfaglig jernbaneoppdrag som skal bidra til et forbedret togtilbud på Hovedbanen og dermed forbedre hverdagen for mange. Norconsult er godt kjent i området ved Grorud stasjon gjennom tilgrensende oppdrag for Bane Nor på Alnabru godsterminal og Grorud verksted. Vi gleder oss til å sette i gang med dette oppdraget etter ferien, sier Sigurd Rugsland, direktør Samferdsel i Norconsult i pressemeldingen.