Norconsult er valgt som samarbeidspartner i utvikling av vannkraftoppgraderingen ved kraftverkene i Røldal-Suldal. Illustrasjonsfoto: Norconsult
Norconsult er valgt som samarbeidspartner i utvikling av vannkraftoppgraderingen ved kraftverkene i Røldal-Suldal. Illustrasjonsfoto: Norconsult

Norconsult vant kontrakt for stort vannkraftprosjekt

Lyse Kraft går videre med vannkraftoppgraderingen ved kraftverkene i Røldal-Suldal. Norconsult er valgt som samarbeidspartner i utvikling av prosjektene.

Det skriver Norconsult i en pressemelding tirsdag.

Kraftverkene i Røldal og Suldal (RSK), som eies av Lyse og Hydro via Lyse Kraft DA, har besluttet å gjenoppta prosjektet med vannkraftoppgradering. Lyse Kraft har valgt Norconsult som partner i utviklingen av prosjektet, heter det i pressemeldingen.

RSK-anleggene ble bygget på midten av 1960-tallet med formål å forsyne Karmøy-fabrikker med strøm. Alle de opprinnelige fem kraftverkene ble satt i drift i løpet av 1967. Prosjektene Norconsult skal jobbe med, omfatter blant annet flere helt nye kraftverk som delvis skal erstatte de eksisterende kraftverkene i RSKs anlegg.

Konsesjonssøknaden er nå under utarbeidelse, og Lyse Kraft har kostnadsestimert prosjektene til fem til seks milliarder kroner.

– RSK er et viktig prosjekt i nasjonal målestokk. Vannkraftens hovedrolle de neste tiårene blir å muliggjøre innfasing av betydelige mengder vind og sol. Vannkraften må kunne produsere mye strøm på kort tid når det er kaldt, vindstille og mørkt, og vi ikke får energi fra sol og vindkraft. For å få til det, må vannkraftsystemene i Norge oppgraderes, sier administrerende direktør Bjørn Honningsvåg i Lyse Kraft.

– Vi er glade for å kunne jobbe med Norconsult. Deres kompetanse på prosjektutvikling og prosjektgjennomføring er avgjørende i den fasen vi er nå. Norconsult var sentrale i utvikling og gjennomføring av moderniseringen av vannkraftverket i Lysebotn 2-prosjektet, som var et stort og vellykket prosjekt. Det vi nå skal gjøre i Røldal-Suldal er et nært beslektet prosjekt, legger Honningsvåg til

Norconsult skal bistå med blant annet rådgivning knyttet til gjennomføring av prosjektene, prosjektering og teknisk rådgivning innen alle relevante fagområder. Norconsult gjennomfører i tillegg miljøkartlegging og konsekvensutredninger for alle de aktuelle utbyggingsalternativene.

– Norge trenger mer energi for å møte det grønne skiftet, og kraftverkene i Røldal og Suldal er eksempler på at vannkraften fortsatt vil ha en svært viktig rolle i det fremtidige kraftsystemet. Dette er viktige prosjekter for Norconsult og alle som jobber med fornybar energi, sier konserndirektør for fornybar energi i Norconsult, Sten Ole Nilsen.