Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

NIRAS vant rådgiverkontrakt på Kongsvingerbanen

Bane Nor har inngått kontrakt med NIRAS Norge om rådgivingstjenester for fire tiltak på Kongsvingerbanen.

Det skriver Bane Nor i en pressemelding.

For å styrke kapasiteten for godstrafikk har Bane Nor, ifølge meldingen, startet arbeidet med flere mindre tiltak langs Kongsvingerbanen. Nå har den statlige jernbaneutbyggeren inngått kontrakt med NIRAS Norge AS om reguleringsplanarbeid, byggeplanprosjektering, teknisk rådgivning og prosjektstøtte i utarbeidelse av planer for fire tiltak:

  • Rånåsfoss stasjon
  • Bodung kryssingsspor
  • Seterstøa planovergang
  • Galterud kryssingsspor

I tillegg til planlegging av kryssingsspor gjelder oppdraget også etablering av plattformer, veier og parkeringsplasser samt planlegging av nye hus for teknisk infrastruktur, skriver Bane Nor.

Oppdraget starter i august 2023, og vil pågå fram til byggestart, som etter planen skal skje i 2026. Det kan også bli noe oppfølging i byggetiden, heter det i pressemeldingen.

– Vi er svært godt fornøyde med å få en erfaren rådgiver som NIRAS Norge med på laget. NIRAS har vist en svært god forståelse for oppdraget, og hva som kreves for å gjennomføre prosjektet på en god måte, sier prosjektdirektør Martin Hove i Bane Nor.

Ved å etablere flere kryssingsspor og forlenge eksisterende kryssingsspor, håper Bane Nor at prosjektet vil legge til rette for å øke andelen gods på bane. Et viktig tiltak er at kryssingssporene dimensjoneres for ekstra lange godstog på inntil 740 meter.

– Prosjektene på Kongsvingerbanen er ekstremt viktige for den videre utviklingen av godstrategien, noe som NIRAS er opptatt av å bidra med. Selve prosjektene på Rånåsfoss, Bodung, Seterstøa og Galterud er tverrfaglige interessante prosjekter der mange fag kommer i fokus. Vi gleder oss til å sette i gang, sier Theis Rasmussen, administrerende direktør i NIRAS Norge.