Prosjektleder Mari Bruvik Nieuwenhuizen i Bane Nor og direktør Theis Rasmussen i NIRAS Norge AS. Foto: Bane Nor

Prosjektleder Mari Bruvik Nieuwenhuizen i Bane Nor og direktør Theis Rasmussen i NIRAS Norge AS. Foto: Bane Nor

Bane Nor inngikk rådgiverkontrakt med NIRAS

Bane Nor har inngått kontrakt med NIRAS Norge AS om prosjektering og teknisk rådgiving for prosjektet Kombitransport Oslo-Bergen.

Bane Nor ønsker å styrke kapasiteten for godstrafikk mellom Oslo og Bergen og har nå startet arbeidet med tre kryssingsspor på Dale, Veme og Sandermosen.

– Prosjektet skal legge til rette for lengre godstog ved å forlenge eksisterende kryssingsspor. Nå er det inngått kontrakt med NIRAS Norge om teknisk rådgivning og prosjektstøtte i utarbeidelse av teknisk hovedplan og teknisk detaljplan.Oppdraget starter opp i mars 2023 og vil vare frem mot midten av 2025, kommer det frem i en pressemelding.

– Vi er svært godt fornøyde med å få med oss NIRAS Norge i det videre arbeidet med prosjektet. NIRAS er en erfaren rådgiver som viser svært god forståelse for oppdraget, og hva som kreves for å gjennomføre komplekse prosjekter, sier prosjektdirektør Hans Egil Larsen i Bane Nor i meldingen.

– Selv om Bergensbanen er allerede en svært trafikkert strekning med høy kapasitetsutnyttelse, har den fortsatt et stort potensial for vekst i godstrafikken. Gjennom forlengelse av eksisterende kryssingsspor er prosjektets målsetting å legge til rette for å øke andelen gods på bane mellom Oslo og Bergen. Prosjektet vil også bidra til å bedre stabiliteten og fleksibiliteten i togtrafikken for både person- og godstog, skriver Bane Nor.

De tre kryssingssporene som skal forlenges ligger i Dale i Vaksdal kommune, på Veme i Ringerike kommune og på Sandermosen på Gjøvikbanen i Oslo kommune. Forlengelse av kryssingssporene legger til rette for at godstog med lengde på inntil 640 meter kan møtes.

– De tre kryssingsporene er tverrfaglige og komplekse prosjekter der koordinering mellom fagene samt øvrige prosjekter på strekningen blir en vesentlig faktor. Prosjektet bidrar til økt kapasitet for godstog på strekningen, noe som samfunnsmessig er viktig. Dette gjør det til et veldig spennende prosjekt, som vi gleder oss til å sette i gang med, sier Theis Rasmussen, direktør i NIRAS Norge i meldingen.