Ola Grytten er økonom og økonomisk historiker. Han er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole (NHH) og professor II ved Hauge School of Management (NLA).

NHH-professoren mener det bare finnes to andre næringer som kan konkurrere med byggenæringen i innovasjon

Stikk i strid med sitt rykte, mener professor Ola Grytten ved Norges handelshøyskole at norsk byggenæringen er et innovasjonslokomitiv blant norske næringer.

Økonomen og professoren i økonomisk historie var en av innlederne da Byggmesterforbundet feiret 100-årsjubileet sitt i Oslo torsdag.

Der trakk Ola Grytten frem tre næringer som de professoren mener er de desidert mest innovative næringene i landet – nemlig fiskeri-, landsbruks- og byggenæringen.

Felles for de tre næringene er at alle er praktiske næringer – og at alle ofte blir omtalt som grå og lite fremoverlente.

– Både bønder, fiskefolk og folk som bygger blir ofte sett på som trauste og dumme. Det er helt feilt. Det er ingen som kan konkurrere med dem når det kommer til innovasjon, sier Grytten og viser til både eget forskningsarbeid og utenlandske undersøkelser som peker i samme retning.

Innovasjon viktig for 8 av 10

En større innovasjonsundersøkelse som utleiebedriften Cramo presenterte tidligere i vår, viser det samme, nemlig at de aller fleste norske bedrifter innenfor bygg og anlegg er opptatt av innovasjon i sitt arbeid.

Ifølge undersøkelsen rapporterte hver fjerde virksomhet i bygg- og anleggsnæringen at innovasjon har skapt verdi i form av reduserte kostnader og økte inntekter.

Enda flere rapporterte om mer effektive arbeidsprosesser og økt kvalitet i leveranser som følge av innovasjon, og hele 8 av 10 svarte at innovasjon er viktig eller svært viktig for dem.

– Er det egentlig så rart at byggenæringen er innovativ? Man driver med utforming av eiendommer, boliger og hus og er derfor blitt en næring som overgår de fleste når det kommer til innovasjon, sier Grytten og forklarer hvorfor han mener nettopp disse tre næringene skiller seg ut i positiv forstand:

– Det vi ser er at de som jobber i praktiske næringer møter problemer og utfordringer på bakkeplan. De er som kjenner saken best og det er de som løser utfordringene de har med innovasjon. De som kritiserer bønder, fiskere og folk i byggebransjen, er de minst innovative av alle. De sitter bare bak en skrivepult og gjør det samme hele tiden, sier Grytten.

– Hvem tenker du på da?

– Hvor innovativt er det norske byråkratiet, da? De er flinke på å finne på nye oppgaver som de selv skal utføre, men det ender som regel opp i nye permer og nye skjemaer, sier Grytten.

Grønt skifte en mulighet

Han trekker frem klimautfordringene vi står overfor som et eksempel på hvordan byggenæringen og kan utnytte kompetanse som man har utviklet gjennom innovasjon i en årrekke.

– Det er en stor utfordring å bygge i norsk klima, men byggenæringen har lært utrolig mye av det. Når vi har de klimautfordringene vi har, og vi går over i det grønne skiftet, så er den norske byggenæringen foran nesten alle andre. Her starter man med 100 meter forsprang på 200-meteren. Det er en kjempefordel som gjør at jeg har veldig tro på den norske næringen. Faren er selvsagt at det blir en sovepute, sier Grytten.