Nesten ingen bruker nettet til å handle byggevarer.

Nesten ingen handler byggevarer på nett

Elektronisk handel med byggevarer i Norge utgjør i dag kun rundt 1-2 prosent av totalomsetningen til byggevarehandelen.

Det viser en kvalitativ undersøkelse rådgivingsselskapet Cervo har gjort på vegne av Byggevareindustrien, Norsk Trevare og Treindustrien laget en kvalitativ undersøkelse av norske byggevarer på nett.

Selv om byggevarekjedenes forventninger om vekst skulle slå til, så vil elektronisk handel med byggevarer uansett ikke utgjøre mer enn 9 prosent av totalomsetningen, ifølge Cervo.

– Bak tallene skjuler det seg store forskjeller i forventninger, strategi og evne til å realisere vekst. Elektronisk handel fremstår som av særlig stor betydning for nye aktører som etablerer seg i Norge. Samtidig er det de som satser på elektronisk handel som også er mer villige til å prøve ut nye verdikjeder og konsepter, sier Richard Jacoby-Larsen fra Cervo som har jobbet med undersøkelsen.

Heidi Kielland i Treindustrien og Øyvind Skarholt i Byggevareindustrien inviterer sammen med Norsk Trevare og Ivar Horsberg Hansen (bildet under) til frokostmøte om netthandel.

Frokostmøte

Funnene fra undersøkelsen skal han presentere under et frokostmøte i regi av Byggevareindustrien, Norsk Trevare og Treindustrien på NHO-huset onsdag 28. oktober.

– Vi er veldig spent på utviklingen her og sitter vel med inntrykk av at dette innenfor byggevarehandel fortsatt er umodent marked der ikke alle byggevarekjedene tilbyr dette, sier adm. dir i Byggevareindustrien, Øyvind Skarholt.

Kundene ikke modne

Han tror heller ikke kundene er helt modne for å handle byggevarer på nett.

– Mange antar at man bruker nettbutikkene til å orientere seg før de oppsøker butikkene.

Selv om volumet totalt sett er lite – er veksten sterk.

– Det at man via nett får mulighet til å hoppe over ledd og gå mer direkte – kan rokke ved deler av den tradisjonelle verdikjeden, tror Skarholt.