Asfaltfabrikkene på Rugsland utenfor Kristiansand og Lia i Trondheim tar i bruk trepellets som fyringskilde. Foto: NCC
Asfaltfabrikkene på Rugsland utenfor Kristiansand og Lia i Trondheim tar i bruk trepellets som fyringskilde. Foto: NCC

NCC vil redusere CO2-utslippet fra to asfaltfabrikker med 80 prosent

NCC Industry bygger om to av sine asfaltfabrikker og tar i bruk trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjonen. Ut fra planlagt produksjon ved de to fabrikkene, regner de med en utslippsreduksjon på nærmere 4.200 tonn CO2, som tilsvarer nærmere 80 prosent reduksjon av utslippet fra fabrikkene.

Det skriver NCC i en pressemelding torsdag.

NCC etablerte fyring med trepellets ved asfaltfabrikken på Steinsskogen i Bærum i 2021. Nå tar entreprenørkonsernet med seg erfaringer fra omleggingen til fabrikkene sine i Kristiansand og Trondheim.

I asfaltproduksjonen varmes og tørkes steinmaterialer før bitumenolje tilsettes. Til oppvarming brukes enten olje, diesel eller gass. Det er foreløpig ikke mulig å kutte helt ut andre fyringskilder, siden den første oppvarmingen ikke lar seg gjennomføre med å bare benytte pellets. NCC forventer at de ved de to nye fabrikkene skal kunne bruke 90 prosent trepellets i oppvarmingen. Foto: NCC
I asfaltproduksjonen varmes og tørkes steinmaterialer før bitumenolje tilsettes. Til oppvarming brukes enten olje, diesel eller gass. Det er foreløpig ikke mulig å kutte helt ut andre fyringskilder, siden den første oppvarmingen ikke lar seg gjennomføre med å bare benytte pellets. NCC forventer at de ved de to nye fabrikkene skal kunne bruke 90 prosent trepellets i oppvarmingen. Foto: NCC

– Vi er nå godt i gang med å konvertere to viktige og sentrale asfaltfabrikker i Kristiansand og Trondheim. Etter planen skal disse to fabrikkene være klare for pelletsfyring ved oppstart etter sommerferien, sier leder for NCC Industry, Henrik Bager, i pressemeldingen fra NCC.

– Det er avgjørende at aktører som Statens vegvesen og Nye veier går foran og stiller krav om lavere CO2-utslipp. Slik det er lagt opp nå, belønnes bærekraftige investeringer ved at CO2-utslipp premieres og kontraktene går til de som bidrar til lavere utslipp. Nå håper vi kommunene i større grad følger opp og innfører anbudskonkurranser hvor CO2-utslipp blir tatt med i konkurransen, legger Bager til.

I forbindelse med konverteringen til trepellets har NCC fått støtte fra Enova, og dette er, ifølge pressemeldingen, viktig for å få fortgang i arbeidet med å redusere CO2-utslippet fra asfaltproduksjonen.