Illustrasjonsfoto: NCC

Illustrasjonsfoto: NCC

NCC etablerer asfaltfabrikk i Løten kommune

NCC Industry etablerer asfaltfabrikk på Narsætra i Løten kommune. Etter planen skal fabrikken stå klar for ordinær produksjon i midten av mai.

– NCC Industry satser nå på en etablering i Innlandet og ser på plasseringen i Løten kommune som svært interessant for å kunne betjene markedet på østsiden av Mjøsa, heter det i en melding fra selskapet.

– Ved etablering på Løten vil vi kunne betjene store deler av vårt satsingsområde og levere asfalt på aksen Lillehammer – Minnesund, sier leder for NCC Asfalt, Henrik Bager, i meldingen.

NCC har overtatt oppstillingsplassen i LA Pukk sitt pukkverk på Narsætra og startet i midten av april opp forberedelsene for å etablere en asfaltfabrikk i pukkverket. Kapasiteten er på 180 tonn i timen og det legges opp til å bruke opp mot 30 prosent gjenbruksasfalt i produksjonen.

Tre personer vil jobbe ved asfaltfabrikken. På sikt ønsker NCC å etablere seg med et lokalt asfaltleggerlag. I oppstarten vil mannskapet hentes inn fra virksomheten i Oslo-området.

– Vi har hatt en god dialog med kommunen og har jobbet frem et godt produksjonsopplegg, sier produksjonsansvarlig for asfaltproduksjon i Stor-Oslo og Innlandet, Kim Aune.

NCC Industry har vunnet den fylkeskommunale asfaltkontrakten Hedmarken, som innebærer produksjon og legging av 49.000 tonn asfalt.

– Nå jobber NCC opp mot entreprenører og privatpersoner for å oppnå en solid og stabil asfaltproduksjon allerede denne sesongen. NCC Industry har en langsiktig avtale med LA Pukk for produksjon av asfalt i pukkverket på Narsætra, skriver selskapet.

Det har tidligere stått en asfaltfabrikk i pukkverket på Narsætra, slik at alt av infrastruktur er allerede på plass. Aune regner derfor med at prøveproduksjon av fabrikken vil bli gjennomført i begynnelsen av mai og at fabrikken skal være klar for ordinær asfaltproduksjon 18. mai.