Illustrasjonsbilde. Asfaltering av E14 i Trøndelag. Uttesting av biogent bindemiddel høsten 2021.
Illustrasjonsbilde. Asfaltering av E14 i Trøndelag. Uttesting av biogent bindemiddel høsten 2021.Foto: Ellinor Hansen.

Vegvesenet: – 75 prosent av årets asfaltkontrakter får CO2-vekting

I fjor hadde 25 prosent av Vegvesenets asfaltkontrakter CO2-vekting. I år blir denne andelen økt til 75 prosent. EBA er klare på at asfaltbransjen ønsker seg asfaltkunder som stiller klimakrav.

– Vi er på god vei til å nå målene vi satte oss om å halvere CO2-utslippet til drift og vedlikehold innen 2030. Vi ser at det vi har jobbet med gir resultater. På grunn av det øker vi satsningen på CO2-vekting i asfaltkontraktene, sier Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Statens vegvesen opplyser at alle asfaltkontraktene på riksvei skal ha CO2-regnskap, slik at veieier har full oversikt over hvor mye CO2 som blir sluppet ut. Alle asfalttypene leveres med en miljødeklarasjon (EPD), ifølge byggherren.

Har gitt resultater

CO2-regnskapet fra asfaltkontraktene som hadde CO2-vekting i fjor, viser at CO2-vektingen ga en reduksjon på 6.300 tonn CO2 for asfalten som ble lagt på riksveiene.

Det underbygges i en rapport Veiteknisk institutt har utarbeidet på oppdrag fra Statens vegvesen, ifølge meldingen fra Vegvesenet.

– Det viser at CO2-vektingen fungerer. Vi fikk en reduksjon i utslipp av CO2 fra 61 kilo til 54 kilo CO2 per tonn asfalt, en reduksjon på 13 prosent. I fjor hadde 25 prosent av asfaltkontraktene CO2-vekting, mens det i år blir økt til 75 prosent. I år forventer vi derfor ytterligere reduksjon, sier Lunaas.

Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.

Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.

Foto: Sindre Sverdrup Strand.

Lyses ut i disse dager

Årets asfaltkontrakter lyses ut på anbud i disse dager. I kontraktene er det ikke bare laveste pris som teller, men at asfaltentreprenørene kan produsere asfalt med lavt klimagassutslipp, understreker Vegvesenet i meldingen.

– Vi har god erfaring fra de tre årene vi har testet CO2-vekting, og øker nå betydelig innsatsen, sier Lunaas.

Tydelige

Statens vegvesen mener de har vært tydelige overfor bransjen på at utslipp av CO2 vil få betydning for tildeling av asfaltkontraktene.

– Vi har en god dialog med bransjen i arbeidet vårt med å utvikle kontraktene og få ned utslippet av CO2. På denne måten nyttiggjør vi oss av entreprenørenes kunnskap og erfaring til å gi oss et asfaltdekke som er klimavennlig og har samme kvalitet, til en konkurransedyktig pris, sier Lunaas.

Klimanøytral asfaltbransje innen 2050

– En samlet asfaltbransje er helt soleklare på at de ønsker at asfaltkjøperne stiller klimakrav. De vil konkurrere på utvikling, ikke på laveste pris, sier Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA
Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA

Ifølge EBA er det ingen land som har kommet så langt som Norge i å kutte klimagassutslippene i asfaltvirksomheten.

– Fram til 2050 skal asfaltbransjen i Norge bli klimanøytral. CO2-vektingen i asfaltkontraktene vil føre til at vi får en utvikling som gjør at vi kommer dit, sier Aakre.

– Helt ned til de minste entreprenørene oppgraderer eller investerer i nye asfaltfabrikker med mer klimavennlig oppvarming. Asfaltentreprenørene opplever en forutsigbarhet og klare signaler fra de store asfaltkjøperne, Statens vegvesen, fylkeskommunene og de store kommunene, sier Aakre.

Ulike tiltak

Statens vegvesen peker på at det finnes mange ulike tiltak som reduserer CO2-utslippet fra asfaltvirksomheten. For eksempel å øke andelen av resirkulert asfalt, endre brenselskilder i asfaltfabrikken, produsere asfalten ved lavere temperatur, klimavennlig transport med bil og båt og biogene bindemidler.

– Det er viktig at tiltakene for å begrense CO2-utslippene ikke skal gå på bekostning av levetiden til asfalten, sier Lunaas.

Fortsetter utviklingen av asfaltkontraktene på riksveg

Ifølge Statens vegvesen fortsetter de arbeidet med å utvikle asfaltkontraktene for å redusere CO2-utslippene ytterligere. Det jobbes med egenskapskontrakter for asfalt også i år, etter å ha testet det for første gang i fjor.

Etaten er også med i Grønt skipsfartsprogram, hvor et av målene er å få båtene som transporterer pukk, grus og asfalt over på mer klimavennlige energibærere, skriver Statens vegvesen i meldingen.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.