Illustrasjon: NCC
Illustrasjon: NCC

NCC skal bygge Gardermoen renseanlegg

NCC er tildelt kontrakt for bygging av nytt Gardermoen renseanlegg for Ullensaker kommune. I tillegg til bygging av nytt renseanlegg inngår også å knytte sammen nytt og eksisterende renseanlegg.

Prosjektet gjennomføres i en hovedentreprise og kontraktsverdien er 240 millioner kroner, skriver NCC i en pressemelding.

Prosjektet omfatter blant annet grunnarbeider, masseforflytning og betongarbeid, i tillegg til reetablering av blant annet gressplen, eng og skogbunn.

- Dette er et omfattende prosjekt med flere ulike operasjoner som passer vår organisasjon godt. Vi har bred erfaring fra store grunnarbeids- og betongjobber, samt store og små VA-jobber. Vi ser frem til byggeprosessen og å overlevere et moderne renseanlegg både vi og Ullensaker kommune vil være stolte av, sier avdelingssjef Renate Berget i NCC Infrastructure i meldingen.

Prosjektet vil bli gjennomført og dokumentert papirløst, hvor samtlige tegninger håndteres i BIM-modeller. Dette effektiviserer planlegging, gjennomføring og fremtidig drift betydelig, mener NCC.

Det nye renseanlegget vil bli vesentlig større enn det eksisterende anlegget og skal blant annet oppfylle høye skjerpede krav til reduksjon av totalfosfor i renseprosessen. Renseanlegget etableres med plasstøpte betongbassenger ned til ca 10 meter under terrengnivå. Videre skal administrasjonsbygningen bygges om og nytt forrenseanlegg og ny innløpspumpestasjon skal bygges.Renseanlegget anlegges i et bygg med grunnflate på cirka 4.800 kvadratmeter, med to etasjer samt underetasje og kjeller.

Kontrakten ordreregistreres i andre kvartal 2021 i forretningsområdet NCC Infrastructure.

Byggefasen starter i august i år og avsluttes i juni 2025, skriver NCC.