Lekteren S/S Terje og NCC SnowClean kom på plass i Oslo denne uken. Foto: NCCFoto: NCC

NCC på plass i Oslo for å rense brøytesnø i fjorden

For niende vintersesong er NCCs smelte- og snøsmelteanlegg SnowClean på plass ved Akershuskaia i Oslo for å ta imot snø fra gater og plasser i hovedstaden.

– Det blir kjøring døgnet rundt minst fem dager i uken. Vi smelter snøen, men i tillegg renser vi alt som følger med snøen også. Det er mye grus og mye slam. Det som går ut, er rent vann, forteller prosjektleder Hans Kevin på NCC SnowClean i en video fra NCC denne uken.

Prosjektlederen anslår anlegget vil besøkes av en bil fullastet med snø en gang mellom hvert halve minutt til hvert tredje minutt gjennom hele vintersesongen.

Hver time skal smelte- og snøsmelteanlegget håndtere omtrent 500 kubikkmeter snø.

Før Oslo kommune signerte første kontrakt for rensk av brøytesnø med NCC i 2012, var praksis at snøen bare ble dumpet direkte i sjøen, opplyser NCC i videoen.

NCC SnowClean skal, ifølge en pressemelding fra NCC, være operativ i løpet av få dager.