Foto: NCC / Robin StenersenAnleggsleder Hans Kevin i NCC. Foto: NCC / Robin StenersenFoto: NCC / Robin StenersenFoto: NCC / Robin StenersenFoto: NCC / Robin StenersenFoto: NCC / Robin Stenersen

Her gjør NCC brøytesnø til rent sjøvann

NCCs snørensemaskin skal stå for miljøvennlig håndtering av møkkete snø som fjernes i Oslo.

Det skriver NCC i en pressemelding fredag.

NCCs egenutviklede snørensemaskin SnowClean ved Akershuskaia i Oslo gjør ikke bare snømengdene om til vann, men skiller ut forurensningen før smeltevannet slippes ut i fjorden, skriver entreprenøren i pressemeldingen.

– Gjennom seks sesonger har vi tatt hånd om en mengde materialer og levert dem til godkjent deponi. Tungmetaller som kan utvinnes fra snøen og vannet, blir gjenvunnet, forteller anleggsleder Hans Kevin i NCC.

I tillegg til grus, slam og mengder av miljøskadelige materialer, er både mobiltelefoner, sykler, handlevogner, kantstein og et bord fanget opp i renseprosessen.

­­­S/S Terje

Maskinen bærer navnet S/S Terje etter NCCs sjefingeniør Terje Myrhaug, som var hjernen bak utviklingen av det selvrensende, flytende snøsmelteanlegget. I sesongen håndterer anlegget snø både fra kommunen og fra private.

– S/S Terje er Oslo kommunes foretrukne snødeponi, og det er derfor viktig at slike snødeponitjenester er tilgjengelige. Det er ikke plass til snølagring i mange av byens gater, og mange brukere forventer en snøfri by, sier seksjonssjef Joakim Hjertum i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

På det aller travleste kan det rulle inn en lastebil med snømasser hvert tredje minutt, tilsvarende over 500 kubikkmeter snø i timen, heter det i pressemeldingen.

180.000 kubikk

Anlegget smelter snøen ved hjelp av energi som hentes ut av plusstemperatur i sjøvannet. Under og etter smelteprosessen blir vannet renset for forurensninger som faste partikler, oljerester og tungmetaller. Digitalt måleutstyr kontrollerer at påkrevde miljøkrav etterfølges, og at det ikke skjer utilsiktede utslipp under drift.

­– Vi ser det som positivt at anlegget leverer i henhold til de utslippstillatelsene som foreligger for anlegget, sier Hjertum.

På en gjennomsnittlig snøsesong blir 180.000 kubikkmeter snø kjørt vekk fra Oslos gater.