Vinterens muligheter og utfordringer

Den kalde og snørike vinteren vi har opplevd i Norge i år har virkelig gitt byggenæringens virksomheter både utfordringer og muligheter - og den kalde tida ser ikke ut til å ha noen ende.

Meteorologene kunne melde at det etter mandagens snøfall var 59 centimeter snø på Blindern i Oslo. Dette er veldig nærme rekorden på denne tiden fra 1968, hvor det ble målt 61 centimeter snø.

Dette medfører at snørydderne og brøytemannskapene både på Østlandet og andre deler av landet har hatt hendene fulle denne sesongen. For enkelte har dette opplagt gitt mange ekstra timer med jobb, og mye penger i kassa. For andre har dette blitt dyrt om de er inne på omfattende driftsavtaler. Det er nettopp slike vintrer som gjør at disse avtalene kan bli i dyreste laget.

NCCs smelte- og renseanlegg i Oslo Havn, NCC SnowClean – kanskje mer kjent under navnet «S/S Terje» (oppkalt etter oppfinneren Terje Myrhaug i NCC), er nå inne i sin mest hektiske sesong noen sinne. Totalt har de så langt tatt imot over 10.000 lastebillass med snø, noe som tilsvarer over 250.000 kubikkmeter, i smelte- og renseanlegget. Denne maskinen har vært gull verdt for hovedstaden i år, ved at man har kunnet tatt unna veldig mye snø. Hadde NCC ikke vært til stede med «S/S Terje», hadde man definitivt hatt et alvorlig snøproblem i Oslo i år. Nå har man også denne meget snøfylte vinteren hatt grei kontroll med snømassene.

Det at så mye snø har lavet ned gjennom lang tid, og ikke minst at såpass mye har kommet på relativt kort tid, har naturligvis gitt brøytemannskapene mye å håndtere i perioder – og det har vært vanskelig å holde veiene snøfrie. Det er utfordrende å gjøre alle til lags, men det er selvsagt også begrenset hvor store mannskaper det er praktisk mulig å ha stand-by og klare til innsats på kort tid. Snøen må tross alt komme ned før den skal bort. Selv om det har vært noen problemer på de mest ekstreme dagene, synes dette likevel å ha gått noenlunde greit.

Et annet problem er selvsagt hvordan den vinteren påvirker mange av landets byggeplasser. Store mengder snø medfører mye ekstraarbeid og tilleggsutgifter. Å bruke mange timer og dager på å rydde byggeplassene for snø er meget uproduktivt, kan medføre forsinkelser i fremdriften og det vil selvsagt koste. Byggeindustrien skrev tidligere i vinter at hvit snø kan gi stor fare for røde tall i regnskapet. Kostnadene ved snørydding kan for enkelte faktisk bety forskjellen på positivt og negativt resultat. Man skal derfor ikke undervurdere betydningen av snøen som har lavet ned i vinter – det som gir muligheter for enkelte skaper betydelige problemer for andre. Og det ser ikke ut til at vinteren skal være over på en stund ennå…