NCC fikk Finnfjordbotn vgs

NCC Construction er tildelt kontrakt fra Troms fylkeskommune om å utvikle tilbygg og nybygg ved Finnfjordbotn videregående skole.

Avtaleformen er en samspillmodell, der fylkeskommunen og NCC skal samarbeide om utviklingen, innenfor kostnadsrammen på MNOK 65.

En samspillmodell innbærer at NCC sammen med Troms fylkeskommune og brukerne ved Finnfjordbotn VGS finner den optimale løsningen for bygget. I denne fasen skrives det kontrakt på samspillfasen som avsluttes i løpet av august i år.

- Vi er svært tilfreds med å bli valgt som entreprenør for dette oppdraget. Samspillmodellen passer godt for NCCs prosjekter. Vi har høy kompetanse og de beste forutsetningene for å finne optimale løsninger sammen med byggherre og brukere, sier distriktssjef Tor Helge Nordstrøm i NCC Construction.

I tillegg til egen lokal kompetanse vil NCC også trekke NCCs kompetansesenter inn i prosjektet. I den innledende fasen vil prosjektet bli utformet og bearbeidet i et samspill der alle partenes kompetanse blir utnyttet best mulig. Når partene er enige om løsning vil NCC Construction være ansvarlig for endelig prosjektering og gjennomføring.

- Vi tror dette er en kontrakt- og gjennomføringsform som passer godt for flere prosjekter i offentlig regi. Vi er en stor nordisk entreprenør, og kan tilføre viktig kunnskap og erfaring fra en rekke prosjekter, sier Nordstrøm.

Fra 1. januar 2012 er alle ny byggeplasser i NCC Construction ”grønne byggeplasser”. Grønn Byggeplass setter blant annet krav til energieffektive løsninger, effektiv avfallshåndtering og bruk av kjemiske produkter.

Arbeidene med prosjektering startet 12. mars 2012. Frist for ferdigstillelse er 1. november 2013.