Illustrasjonsfoto: NCC

NCC bygger ut Bybanen i Bergen i papirløse prosjekter

NCC prosjekterer, planlegger og bygger digitalt på Bybane-utbyggingen i både Fyllingsdalen og Mindemyren i Bergen.

NCC bygger for tiden ut Bybane-strekningene D16 Fyllingsdalen og D14 Mindemyren i Bergen. De to prosjektene, som respektivt er verd 207 og 800 millioner kroner, utgjør NCCs Bybane-prosjekt nummer ti og elleve siden 2008.

Det som er litt spesielt med de to Bybanekontraktene som NCC signerte i 2019, er at prosjektering, planlegging og bygging gjennomføres papirløst.

– Våre fagarbeidere på anleggsplass mottar nå byggeinformasjon via 3D-modeller. Det gir en mer oppdatert og langt bedre informasjonsflyt i prosjektene sammenliknet med de tradisjonelle plantegninger, forteller Knut Rune Brugrand, NCCs BIM-koordinator på D16 Fyllingsdalen, i enpressemelding fra NCC.

All bygginformasjon, fra prosjektering til bygging, formidles nå via BIM, skriver NCC.

– Våre fagarbeidere på anleggsplass kan fra BIM-modellene enkelt hente ut mål, kotehøyder og se detaljerte 3D-modeller av det som skal bygges. BIM-modellen visualiserer detaljer og helhet på en langt mer forståelig måte for alle involverte, forteller Brugrand.

Alltid oppdatert

Medarbeiderne på de to Bybane-prosjektene har tilgang til BIM gjennom en applikasjon på smarttelefon eller nettbrett, eller fra BIM-kontaineren på anleggsområdet. Her kan fagarbeiderne til enhver tid sjekke de alltid oppdaterte konstruksjonsmodellene.

– BIM er et fantastisk godt verktøy for oss som jobber ute i produksjonen. Her kan vi enkelt gå inn og vri og vende på modellene, og finne den informasjonen og tegninger som trengs for å bygge konstruksjonen, sier NCCs betongformann Alfred Trengereid ved Bybane-prosjektet i Fyllingsdalen.

– Et anleggsprosjekt som dette kan bestå av over 500 tradisjonelle arbeidstegninger. Tidligere måtte alle disse erstattes med nye tegninger ved revisjoner i arbeidsgrunnlaget. Med BIM kan vi enkelt publisere en oppdatering av modellene som raskt når ut til alle i prosjektet, supplerer Brugrand i pressemeldingen.

– En annen sentral fordel er at vi som entreprenør kommer tidlig inn og får være med å påvirke løsninger og detaljer i prosjekteringen sammen med prosjekterende konsulent og byggherre, legger prosjektleder Eystein Eide i NCC til i meldingen.

Rivende utvikling

Sweco Norge, som prosjekterer utbyggingen av Bybanen i Bergen, har erfaring med modellbaserte, digitale arbeidsgrunnlag fra flere anleggsprosjekter allerede.

– Vi kommer til å oppleve en rivende utvikling på dette området de nærmeste årene som gjør at vi ser mer standardisering og klassifisering av data og objekter, slik at dette blir et enda mer effektivt verktøy, sier sivilingeniør Roger Ebeltoft.