Prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging gratulerer regionssjef Henning Simonsen i NCC Civil West med bygging av Bybanen over Mindemyren (i bakgrunnen). Foto: NCC

Ny stor Bybanen-kontrakt til NCC

NCC Infrastructure har inngått avtale med Bybanen Utbygging i Bergen om bygging av entreprisen D14 Mindemyren.

Kontrakten har en verdi på 800 millioner kroner, og blir det ellevte prosjektet NCC gjennomfører for Bybanen Utbygging, skriver entreprenøren i en pressemelding.

- NCC har levert en meget god og konkret beskrivelse av hvordan de skal gjennomføre prosjektet, og vi er trygge på at entreprenøren vil levere en merverdi på sentrale områder i prosjektet. Ett av disse vil være ivaretakelsen av Grønnere Bybaneutbygging, sier Roger Skoglie, prosjektdirektør i Bybanen Utbygging.

- Vi er stolte og glade for å bli valgt som entreprenør til D 14 Mindemyren for Bybanen. Dette blir NCCs 11. prosjekt for Bybanen siden 2008, og vi ser frem til å jobbe tett med oppdragsgiveren også i dette prosjektet, sier Per Jonssen, divisjonsdirektør NCC Civil Norway.

Prosjektet D 14 Mindemyren går fra Kronstad i nord til Kristianborg i syd, og er totalt 1.500 meter. Arbeidet vil blant annet bestå av omlegging av eksisterende infrastruktur, etablering av trasé for Bybanen, etablering av ny infrastruktur i bakken og nytt veianlegg langs banen, samt omlegging av vannveier.

Som en del av Grønnere Bybaneutbygging har NCC gitt tilbud om CEEQUAL sertifisering av prosjektet, og ambisjonen er sertifisering på nivå «very good». Prosjektet vil bli overlevert i andre kvartal, 2022.

-Vår organisasjon kjenner Bybanen Utbygging og prosjektene deres svært godt. Det har satt oss i stand til å beskrive fremdrift og håndtering av risikoområdene på en god måte, og samtidig tilby en konkurransedyktig pris, sier Henning Simonsen, regionssjef NCC Civil West, Norway.

Prosjektet ordreregistreres i forretningsområdet NCC Infrastructure i tredje kvartal, 2019.