Bård Folke Fredriksen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Bård Folke Fredriksen. Foto: Sindre Sverdrup Strand

NBBL: – Burde brukt en milliard hvert år på energisparetiltak

NBBL mener satsing på energieffektivisering er for svak til at regjeringen kan oppnå egne målsettinger.

– Regjeringen burde brukt en milliard hvert år på energisparetiltak, ikke 1,1 milliarder over fire år, slik de foreslår. Med en årlig milliard til energieffektivisering ville regjeringen hatt mulighet til å nå sitt eget mål om å spare 10 TWh i bygg innen 2030, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelag (NBBL) i en pressemelding.

– Da ville også husholdningene blitt varig vernet mot høye strømpriser. Vi hadde fått reduksjon i energiforbruket og unngått mangel på kraft og fremtidige strømkriser. Stortinget får et stort ansvar for å gjøre dette bedre, legger han til.

Han mener virkemidlene til energieffektivisering i regjeringens forslag til statsbudsjett er mer en omfordeling fra Enova til Husbanken beregnet på kommunale boliger og sykehjem, enn det er friske midler til husholdningene.

– Det er bra at regjeringen gir et tydelig ansvar til NVE for å følge opp at det investeres i energieffektivisering i bygg. Men regjeringen burde brukt mye mer penger til et puff bak slik at folk i borettslag og sameier kommer i gang med investeringer for å spare energi og produsere egen strøm, sier Fredriksen i meldingen.

– Vi vet at 25 prosent av befolkningen bor i blokker, mens de historisk sett kun har mottatt 11 prosent av Enova-støtten. Denne omfordelingen må bli mer rettferdig, legger han til.