Tone Tellevik Dahl. Foto: Norsk Eiendom
Tone Tellevik Dahl. Foto: Norsk Eiendom

– Skivebom for strømsparing

– Som ventet er regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2023 preget av kostnadskutt og utsettelse av store prosjekter, sier Norsk Eiendom, som mener at regjeringen bommer på virkemidlene for strømsparing og klimakutt.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke har rettet opp skjevhetene vi har påpekt i strømstøtteordningen og tiltakspakken for energieffektivisering. Her går man glipp av store besparelser både i kilowatt-timer, CO2-utslipp og kroner, kommenterer Norsk Eiendoms direktør Tone Tellevik Dahl i en pressemelding.

Hun viser til at støtte til ENØK-tiltak i eksisterende næringsbygg glimrer med sitt fravær, og eiendomsselskapene ikke får mulighet til å søke strømstøtte slik mange andre næringsaktører kan.

– Det er fint med ENØK-tiltak til husholdningene, men det største potensialet for strømsparing ligger i næringsbyggene. Vi har det travelt hvis vi skal nå norske klimamål i 2030, og da er incentiver for energieffektivisering en lavthengende frukt med stor klimaeffekt. Dette er langt raskere å realisere enn utbygging av kraftnettet og etablering av anlegg for havvind, sier Tellevik Dahl.

– Når det gjelder strømstøtteordningen som ble fremlagt 16. september i stortingsprop 142-S kritiserte Norsk Eiendom at eiendomsselskaper ekskluderes fra ordningen selv om det er de - ikke leietagerne - som rår over energiløsningene for et bygg. Innretningen er ikke endret i regjeringens forslag til statsbudsjett, men både Norsk Eiendom og NHO sentralt har påpekt behovene for justering av akkurat den ordningen i sine høringsuttalelser til Stortinget. Vi savner langsiktig tenkning på dette området. Incentiver til å energieffektivisere gir varig effekt både for redusert energiforbruk og mindre utslipp. Det gavner med andre ord både leietaker, utleier og klima. Vi fastholder at klimaet blir taperen hvis ikke dette blir rettet opp i, understreker Norsk Eiendoms direktør i meldingen.