Guro Hauge, bærekraftsdirektør i Byggenæringens Landsforening. Foto: BNL
Guro Hauge, bærekraftsdirektør i Byggenæringens Landsforening. Foto: BNL

BNL: – Puslete ENØK-tiltak

– Regjeringens seks ENØK-tiltak er puslete. Tiltakene vil i liten grad bidra til omfattende energieffektivisering, sier Guro Hauge, bærekraftsdirektør i Byggenæringens Landsforening.

– Vi har nå en historisk mulighet til å energieffektivisere bygningsmassen vår. Norge bruker nå 40 milliarder kroner på strømstøtte på grunn av en ekstraordinær energisituasjon. Kun energieffektivisering og utbygging av fornybar energi vil vaksinere oss mot langvarig høye strømpriser. Da er det svært skuffende at regjeringen ikke øker støtten til energieffektivisering til vanlige husholdninger og næringsbygg, legger hun til i en pressemelding.

Beregninger utført for BNL viser at vi trenger 4,5 milliarder kroner i årlig støtte til energieffektivisering.

– Vi har forståelse for at det er et trangt budsjett, men håper at budsjettforhandlingene gir nasjonen en ekstra ENØK-milliard i 2023. Vi forventer at regjeringspartiene på Stortinget og SV til slutt vil komme med en satsing på energieffektivisering som vil gi reell effekt, sier hun.

Hauge poengterer at senking av temperaturen i kontorbygg gir liten effekt.

– Våre beregninger viser at en temperatursenkning med 1 grad vil gi en besparelse på 0,1 TWh. Det tilsvarer 1 promille av den samlede energibruken i bygg, og 1 prosent av det erklærte målet om å spare 10 TWh, sier hun.

Regjeringen skriver at de nå skal bruke 1,1 mrd. til husholdningene på energieffektivisering i perioden 2021-2024. Hauge understreker a dette ikke er en ny eller økt satsning, men kun en fortsettelse av dagens tilskuddsordning gjennom Enova.

BNL mener at det er bra at regjeringen øker bevilgningen til Husbanken som skal gi energieffektivisering i kommunale utleieboliger og til lavinntektsfamilier.

Samtidig etterlyser de satsing på energieffektivisering i næringsbygg.  – Enova hadde tidligere støtte til energieffektivisering i næringsbygg, men den støtteordningen er nå fjernet. Å gjeninnføre denne vil vært et viktig tiltak for alle de bedriftene som ikke er omfattet av strømstøtten, men som fortsatt har svært høye energiregninger, sier Hauge.