Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nav regner med å betale ut feriepenger før sommerferien

Nav forbereder seg på å betale ut feriepenger på dagpenger før sommeren, selv om ordningen ennå ikke er på plass.

– Nav har igangsatt arbeidet med en slik løsning, så dersom det blir vedtatt, ser det nå ut til at vi rekker utbetaling før sommerferien, sier beredskapsleder Yngvar Åshol i Nav til FriFagbevegelse.

Etter politisk dragkamp på Stortinget ble det i februar klart at de rødgrønne partiene og Fremskrittspartiet fikk gjennom kravet om feriepenger på dagpenger til arbeidsløse og permitterte – men bare delvis.

Jobber med regelverk

Stortinget skal behandle bevilgningen til ordningen 26. april. Arbeids- og sosialdepartementet jobber nå med å få på plass regelverket for ordningen. Den vil bli fastsatt i midlertidig forskrift med hjemmel i folketrygdlovens paragraf 25–16 «Forskrifter ved allmennfarlig smittsom sykdom».

I begynnelsen av april i fjor var 433.000 mennesker registrert som helt eller delvis arbeidsløse, eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav.

– Skattepliktig

Feriepengetillegget på dagpenger vil imidlertid ikke bli skattefritt, mener HR-selskapet Simployer som har analysert forslagene fra regjeringen.

«Dermed risikerer ansatte som har vært permittert, at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk», skriver Simployer i en pressemelding.

I en melding til NTB understreker derimot statssekretær Vegard Einan (H) at selve utbetalingen av ferietillegget skal gjøres trekkfritt.

– Det vil si at det ikke skal gjøres et forskuddstrekk på ferietillegget i juni. Det er viktig å presisere at skatten for året sett under ett blir den samme selv om man velger å ikke trekke skatt i juni. Feriepenger er skattepliktig, og det vil også det foreslåtte ferietillegget på dagpenger bli, sier han.