Naturinngrep engasjerer stadig mer

Norges fastland omfatter totalt 323.808 kvadratkilometer - og store deler av disse kvadratkilometerne består av uberørt natur. Men ser vi på hvor stor andel av dette som er disponibelt og tilgjengelig for folk flest, skrumper dette området selvsagt kraftig inn - og vi ser nå stadig oftere at det oppstår konflikter når nysatsinger og ulike utbygginger skal gjennomføres rundt om i landet.

For mange eksemplifiseres dette best gjennom utbyggingen av vindkraftprosjekter. Dette har de siste par årene skapt et voldsomt engasjement - noe vi ikke minst har sett gjennom valgkampen som nylig ble avsluttet. En rekke protestgrupper har vokst frem i kjølvannet av disse utbyggingene – og ikke minst mot planene for en videre utbygging en rekke steder i landet. Det er nå definitivt kommet en ny kraftkamp til overflaten – noe som kan minne om de store protestbølgene vi så på 1970-tallet og starten på 1980-årene mot utbyggingen av vannkraft. Vindkraft er på mange måter nå blitt et skjellsord, og det virker å bli stadig vanskeligere å overbevise folket om fordelene ved vindkraft og behovet for strømmen det produserer. Fremtiden for vindkraft i Norge er definitivt nå usikker, så får vi se hvordan politikerne vil håndtere dette videre. Engasjementet er i hvert fall stort – og i sosiale medier flommer det over av kommentarer og innspill om emnet.

Men dette engasjementet er ikke noe som begrenser seg til vindkraft. Innen hytteutbyggingen ser vi også at engasjementet er stort. Vi har nok aldri sett en så stor utbyggingsiver som vi er vitne til nå om dagen. Mange ønsker seg et hjem nummer to på fjellet - og mulighetene og valgene er mange – både av brukte hytter – men ikke minst av nye tomter i en lang rekke hyttefelt rundt om i landet. Enkelte kommuner har flere tusen tilgjengelige tomter i planlegging – og mange jobber med å regulere store områder til formålet. Og det ser ut til at folk er villige til å bla opp store summer for å få den riktige beliggenheten, og da er det flere ting som gjelder, men kort reisevei, gode beliggenhet høyt til fjells – og gjerne i nærheten av ski- og alpinanlegg er noe som skiller seg ut. Mange reagerer nå på de omfattende utbyggingene som finner sted – og planene som er i ferd med å bli utarbeidet. Denne utbyggingen tar etter hvert beslag på relativt store utbyggingsområder – og hyttene som bygges i dag er ikke hva en hytte var for noen tiår siden. Utbyggingen vi ser i fjellheimen står ikke noe tilbake for utbyggingen vi ser innen eneboligmarkedet. Det er selvsagt innlagt strøm, vann, bredbånd – og gjerne også garasje og anneks i tillegg til hovedhytten. Det er dermed snakk om store infrastrukturutbygginger som finner sted i flere uberørte områder, og motstanden øker. Den store utbyggingen omfattes selvsagt av store investeringer som skaper enorme ringvirkninger i lokalområdet - og som rett og slett kan bli redningen for en rekke fraflyttingskommuner. Vi vil definitivt se en stadig mer tilspisset diskusjon rundt dette emnet fremover.

Vi ser også at turismen som stadig brer om seg i flere norske kommuner skaper debatt. Mange ønsker å kunne oppleve den flotte norske naturen. Det er nå så mange som søker disse opplevelsene at det begynner å toppe seg for både innbyggerne i de aktuelle områdene – og attraksjonene som er mest besøkt. Nå ser man flere steder også på andre utbygginger som skal skape mer blest og interesse, og nylig kunne vi lese om planene for en utbygging av en gondolbane i Aurland i Sogn og Fjordane, som skaper stor debatt. Det finnes de som ønsker dette for å øke stedets attraktivitet og for å skape nye verdier – og de som mener dette fører til for store inngrep i naturen – og dermed ødelegger selve opplevelsen i seg selv. Vi har den senere tiden sett at flere gondolbaner er etablert ulike steder – og dette har gitt mye besøk for de aktuelle områdene.

Nettopp konflikten mellom å bygge ut og bevare er noe som vi vil se stadig mer av i årene fremover. Og dette er en diskusjon vi må ønske velkommen og behandle på en god måte – for dette handler om vår felles fremtid – enten det gjelder nødvendig verdiskapning eller viktig bevaring. Dette vil vi se innen alle aspekter ved utbygginger fremover – enten det gjelder boliger, hytter eller kraftutbygginger.

Det må innimellom gjøres inngrep – både store og små. Her er det da viktig at det gjennomføres skikkelige prosesser i forkant – men vi må likevel se til at samfunnskritiske utbygginger blir gjennomført, og ikke konsekvent kan risikere å bli stoppet opp eller trenert i årevis.