Fagråd HR-og Kommunikasjon med rekrutteringssjef i Skanska og leder for Fagråd HR-og kommunikasjon i Byggeringen, Christian Scheen, og aglig leder Katja Samara i Byggeringen. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien/Skanska

Fagråd HR-og Kommunikasjon med rekrutteringssjef i Skanska og leder for Fagråd HR-og kommunikasjon i Byggeringen, Christian Scheen, og aglig leder Katja Samara i Byggeringen. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien/Skanska

Næringslivsringen blir Byggeringen

Knutepunktet mellom næringsliv, studenter og fakultet ved Bygg – og miljøteknikk ved NTNU, Næringslivsringen, endrer navn til Byggeringen i forbindelse med at samarbeidsforumet markerer sitt 25-årsjubileum.

Det skriver Byggeringen i en pressemelding denne uken.

Næringslivsringen, som ble grunnlagt i 1999 for å være en brubygger mellom studenter, akademia og byggenæringen, vil fra nå av gå under navnet Byggeringen. Navneskiftet skal reflektere en dypere forankring i byggenæringen og en fornyet forpliktelse til å fremme kvalitet, kapasitet og innovasjon innen feltet, skriver Byggeringen i meldingen.

– Navnet Byggeringen signaliserer en klarere identitet og et løfte om fortsatt engasjement i å utvikle byggenæringen gjennom utdanning og samarbeid. Organisasjonen ser for seg at dette skrittet vil styrke forbindelsene til bransjen ytterligere, og bidra til å sikre at studieprogrammene forblir relevante, attraktive og av høy kvalitet, både nasjonalt og internasjonalt, sier daglig leder Katja Samara i Byggeringen.

Navneendringen skal, ifølge pressemeldingen, ha involvert bred deltakelse, inkludert en navnekonkurranse blant studenter og en avstemning innad i organisasjonens styre og fagråd for HR og kommunikasjon.