Forskningssenteret Ocean Space skal drives av NTNU. Prosjektet er i dag kostnadsregnet til 8,4 milliarder kroner. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Forskningssenteret Ocean Space skal drives av NTNU. Prosjektet er i dag kostnadsregnet til 8,4 milliarder kroner. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Næringsdepartementet vil se på Ocean Space-tall på nytt

Nærings- og fiskeridepartementet vil gå gjennom tallene på nytt, etter anslag om at en utsettelse av Ocean Space Centre kan koste over én milliard kroner.

Minimum blir kostnaden 700 millioner kroner, og det kan bli så mye som 1,2 milliarder kroner. Det er anslagene til NTNU og Sintef, skrev Khrono onsdag.

Etter at tallene ble lagt fram varsler Nærings- og fiskeridepartementet at de vil se på tallene på nytt, skriver Khrono torsdag.

– Siden fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett er det fremkommet informasjon om hva en utsettelse kan komme til å koste. På denne bakgrunnen går vi nå gjennom materialet på ny, skriver statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen i departementet.

Forskningssenteret Ocean Space Centre skal drives av NTNU. I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å utsette prosjektet til senest 2025 og ba om at det kuttes kostnader.

Prosjektet er i dag kostnadsregnet til 8,4 milliarder kroner og byggeprosjektet ble satt i gang tidligere i år.