Nå må byggenæringen starte å selge inn valgkampbudskapene

Høstens stortingsvalg blir viktig og vil definere i hvilken retning samfunnet skal utvikle seg de nærmeste årene.

Regjeringen Solberg har sittet mange år ved roret, men nå leder de rødgrønne med rimelig solid margin på meningsmålingene. For å få best mulig gjennomslag må byggenæringen nå starte arbeidet med å få inn sine viktigste saker hos de ulike partiene og bruke dette mulighetsrommet som nå finnes før valgkampen for alvor settes i gang.

De politiske partiene har relativt stort spenn med tanke på innhold og verdivalg for sine tanker og ideer. Likevel blir Norge regnet som et land som har rimelig stabil retning uansett hvem som sitter i regjeringslokalene, og i hovedsak er dette en meget god ting. Det sikrer en stabilitet, forutsigbarhet og folk vet hva de har å forholde seg til, man sikrer en jevn fordeling av godene, noe som har vært med på å bygge opp under en modell om at det ikke skal være den store forskjellen på folk.

Nå er det selvsagt ikke slik at alle har det like godt, og det er forskjeller mellom partiene. I valgkampen som nå står foran oss vil mange også hevde at forskjellen er store og økende – og at de siste årene har satt fortgang i dette. Det finnes det definitivt delte meninger om, men at Norge er et samfunn der forskjellene mellom hva som faktisk skjer av endringer uansett valgresultat ikke er for omfattede, er det liten tvil om. Et solid byråkrati med mye makt og stor tillit i folket har selvsagt også et betydelig ansvar for dette.

Slik vil det også være etter stortingsvalget mandag 13. september. Men vi står foran et viktig valg – et valg mellom to blokker som i stadig større grad er i ferd med å finne sin plass foran valget. Nå er landsmøteperioden i gang for fullt, og politikerne vil bruke tiden fremover for å peke på hvor store forskjeller det er mellom partiene, og overbevise velgerne om at en stemme på nettopp dem vil utgjøre den store forskjellen.

At hver stemme i år kan bli ekstra viktig er nok også riktig. I år, mer enn på lenge, vil vi kunne se at få stemmer kan avgjøre hele valget. Flere av de mindre partiene har skrumpet den senere tiden, og da først og fremst flere av partiene som er i posisjon. Både Krf og Venstre ligger nå på flere målinger under sperregrensen, og med de under sperregrensen er Solberg så å si sjanseløs i å vinne valget. Hun er helt avhengig av å få disse opp og frem for å kunne sikre gjenvalg. Per nå ser det lysere ut enn noe sinne for Støre, og at han endelig kan innta steget som statsminister i det som trolig også er hans siste sjanse som leder av Arbeiderpartiet. Men ingenting er selvsagt avgjort så tidlig i racet. Mye vil skje frem mot september. Når det er sagt hører det med til sjeldenhetene at en blokk blir sittende lenger enn to perioder, og det finnes en viss styringstretthet hos dagens regjering. Det betyr likevel ikke at de tenker på å gi seg uten kamp.

Og det er nå byggenæringen må kjenne sin besøkelsestid. Det er i denne fasen av valgkampen man kan spile inn de gode forslagene, de viktige teamene – og ikke minst få frem hvorfor byggenæringen burde bli et sentralt tema innen de viktigste sakene for landet i årene som kommer. Byggenæringen er en avgjørende partner i den store klimakampen, kampen om å få folk ut i arbeid og ikke minst hvordan vi kan komme oss helskinnet gjennom og ut av koronakrisen. Man er avhengige av en byggenæring som fungerer for å løse disse viktige punktene, og dette det avgjørende å få politikerne til å forstå og ikke minst ønske å gjøre noe med. Men da må byggenæringen nå stå frem med budskapet – og det må skje nå, før det er for sent.