<p>Beitstadsundbrua ble overlevert til fylkesveieier Trøndelag fylkeskommune i slutten av februar. Fremdeles gjenstår legging av membran og asfalt, men brua og til sammen rundt 15 kilometer ny fylkesvei er nå klarert for å åpne. Foto: Trøndelag fylkeskommune</p>Her vises både motorvei og veikryss på Steinkjer-siden av Beitstadsundet, med bru, tunnel og vei på andre siden av sundet helt oppe i bildet. Foto: Trøndelag fylkeskommuneFoto: Trøndelag fylkeskommuneFoto: Trøndelag fylkeskommuneFoto: Trøndelag fylkeskommuneFoto: Trøndelag fylkeskommuneFoto: Trøndelag fylkeskommune

Nå åpner Beitstadsundbrua - lyser ut ny strekning


Overleveringen av Beitstadsundbrua og 15 kilometer ny fylkesvei i Trøndelag har blitt forsinket i flere omganger. Nå settes endelig trafikk på veistrekningen i Steinkjer og Verran kommuner.

Beitstadsundbrua skulle etter planen stå ferdig 6. desember 2019. Da var allerede sluttfristen flyttet en måned fordi kontraktsigneringen mellom Statens vegvesen og kinesiske Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) måtte behandles politisk i fylkeskommunen. Etter regionreformen som ble innført 1. januar i år, er det Trøndelag fylkeskommune som har tatt over eierskapet til omtrent 15 kilometer ny fylkesvei og bru som nå åpner nesten fire måneder på overtid.

Seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune fra den gang han var prosjektleder for Statens vegvesen på utbyggingen av fylkesvei 17 i Steinkjer og Verran. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune har det overordnete ansvaret for prosjektet på byggherresiden siden Vegvesenet hadde regien. Han gleder seg nå over å endelig kunne sette trafikk på brua.

‒ I går kveld fikk vi endelig sikkerhetsgodkjenning av veinettet av Veidirektoratet, som har godkjenningsmyndighet her. Sikkerhetsgodkjenningen har tatt litt ekstra tid på grunn av de litt kompliserte omstendighetene i prosjektet. Vi har ventet på ferdigstillelse fra entreprenørene, som har vært ferdige til ulike tider. Den siste kontrakten som vi overtok, var for brua, og den kontrakten overtok vi i slutten av februar. Det gjenstår fortsatt mindre restarbeid; blant annet skal det legges membran og asfalt på brua, men dette kan vi ikke gjøre før asfaltsesongen starter for alvor i mai, forklarer Brønstad.

Krever 13 millioner i bot

Den nye strekningen på fylkesvei 17 har mellom Østvik og over Beitstadsundbrua til Strømnes en veibredde på ni meter, og fra brua til Sprova en veibredde på syv og en halv meter. Nye fylkesvei 720 mellom Strømnes og Malm har også en veibredde på syv og en halv meter. Begge veiene er dimensjonert for en trafikkhastighet på 80 kilometer i timen, men Beitstadsundbrua åpner nå med nedsatt fartsgrense på 50 kilometer i timen mens trafikken går rett på betongen frem til mai.

‒ Det har vært mye fokus på Beitstadsundbrua, men for oss er det vel så interessant at vi endelig kan åpne 15 kilometer ny vei med blant annet to tunneler på strekningen, påpeker Brønstad.

SRBG skal gjennomføre asfalteringen av brua i løpet av mai måned, med åpningsfest og oppjustering av fartsgrensen til 80 kilometer i timen i slutten av mai eller begynnelsen av juni.

‒ SRBG har brukt veldig mye lokale underentreprenører, og asfalt er gjerne kortreist ferskvare, så det blir nok lokale entreprenører som står for asfalteringen av brua også, sier Brønstad.

Den kinesiske entreprenøren må per kontrakten med Trøndelag fylkeskommune betale dagmulkt på 200.000 kroner per hverdag fra den avtalte overleveringsdatoen 6. desember og frem til faktisk overlevering i slutten av februar.

Brønstad understreker at dette vil bli en del av sluttoppgjøret, men at fylkeskommunen har et krav på omtrent 13 millioner kroner i dagmulkt mot entreprenøren.

Lyser ut ny strekning

‒ Men vi har hatt omtrent 200 millioner kroner i besparelser på prosjektet, så det gjør at vi kan lyse ut en ny strekning på fylkesvei 17. Torsdag vil vi ha en tilbudskonferanse, men konkurransen er allerede ute i Doffin, sier Brønstad.

Kontrakten er en del av Trøndelag fylkeskommunes aktivitetsfremmende tiltak under koronakrinsen.

‒ Det er snakk om rundt fire kilometer ny vei, slik at den endelige lengden på hele prosjektet kommer opp i litt under 20 kilometer. Det er kun snakk om ny vei med veibredde på ni meter, samt mindre konstruksjonsarbeider. Vi ser for oss en totalkostnad på mellom 130 og 150 millioner kroner, og vi håper å signere kontrakt med entreprenør allerede før sommeren, sier Brønstad.

Stolt over å ha blitt valgt
Sichuan Road & Bridge har nå gjort ferdig og overlevert Beistadsundbrua i Trøndelag. Det er andre broen SRBG bygger i Norge. Tidligere har de bygget Hålogalandsbrua i Narvik kommune i Nordland, som er landets nest lengste hengebru.

– Vi er stolt over å ha blitt valgt til å bygge denne broen for Statens vegvesen i Trøndelag, skriver Lu Wei som er prosjekt direktør for SRBG i Norge, i en kommentar til Byggeindustrien. På Beistadsundbrua har hans team bestått av litt over 50 kinesiske ansatte jobbet med prosjektet. De har benyttet seg av i alt 16 norske og utenlandske underleverandører.

Det pågår nå og frem til ut i mai diverse ferdiggjøring knyttet til prosjektet i regi av SRBG.

– Vi har hele veien hatt et godt samarbeid med oppdragsgiver. Nå gjenstår avslutningsprosessen, sluttforhandlinger og sluttoppgjør, som er avtalt i kontrakten, sier Lu Wei i SRBG.