Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

SRBG: - Flere årsaker til forsinkelse

Sluttfristen på Beitstadsundbrua var satt til 6. desember 2019, men nå blir det ikke åpning før tidligst i mars 2020. Sichuan Road and Bridge Group (SRBG) sier det er flere årsaker til forsinkelsen.

I november meldte Byggeindustrien at det kinesiske selskapet ikke ville rekke sluttfristen 6. desember og at ny åpningsdato ble satt til 19. desember. Deretter gikk det ikke mer enn en uke før åpningen ble utsatt på nytt, denne gangen til slutten av januar.

Nå er prosjektet utsatt ytterligere.

– Vi hadde opprinnelig planlagt ferdigstillelse før jul, men nå viser det seg at entreprenøren har undervurdert omganget av behandlingen av stålkassen. Dermed blir det ikke åpning før i mars, uttalte seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune til Byggeindustrien onsdag.

– Som tidligere kommentert kan vi bekrefte at det dessverre bli forsinkelser. Det er flere grunner til dette og SRBG arbeider nært sammen med Statens vegvesen for å sikre fremdrift og ferdiggjøring av Beistadsundbrua. Det har blant annet vært en lang periode med bygging av broen og ulikt arbeid som har vært gjennomført under vannflaten. Værforhold har også utsatt arbeidende, sier Bjørn Richard Johansen i First House i en kommentar til Byggeindustrien på vegne av SRBG.

Samtidig løper dagbøter på 200.000 per hverdag for SRBG.

- Det er for tidlig å konkludere med hensyn til dagbøtene som er regulert i avtalen. Dette vil bli gjenstand for gjennomgang som avtalt med bakgrunn i kontrakten med Statens vegvesen. SRBG har hatt et godt samarbeid med oppdragsgiver under hele byggeprosessen, sier Johansen.

Selv om det er mars som nå blir kommunisert som ny åpningsmåned, er Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune fortsatt ikke helt trygg på at det vil skje.

– Nei, det er vi ikke. Vi har erfart tidligere at tidsplanene til entreprenøren ikke har holdt, og vi har også flere ganger underveis stilt spørsmål fordi vi ha oppfattet tidsplanene som urealistiske. Vi er fortsatt usikre, men vi blir jo tryggere og tryggere jo nærmere slutten vi kommer, sier Brønstad.