Dekan ved fakultet for ingeniørvitenskap på NTNU, Olav Bolland kunne dele ut Næringslivsringens pris for beste masteroppgave til Fredrik Slapø.

Murermester leverte beste masteroppgave på sivilingeniørutdanningen

Fredrik Slapø mottok Næringslivsringens pris for beste masteroppgave under BM-dagen på NTNU tirsdag. Marie Rekve fikk diplom og gavesjekk for beste jernbanefaglige masteroppgave av Jernbanedirektoratet.

Prisen for beste masteroppgave på bygg- og miljøteknikk ved NTNU i 2017 går til Fredrik Slapø for sin oppgave «Kvalitetsvariasjon i murverk som følge av vannmengde i mørtelen».

Prisvinneren får skryt fra juryen for å ha løftet et veldig konkret og praktisk tema opp til et høyt teoretisk nivå.

«Arbeidet kan brukes som et godt eksempel for våre PhD-studenter. Arbeidet til kandidaten blir vurdert som banebrytende og svært interessant både nasjonalt og internasjonalt», skriver juryen for prisen.

Prisvinner Fredrik Slapø har tatt det såkalte lange studieløpet, fra å være murer til murermester, til bachelorstudent i bygg og deretter sivilingeniørstudent.

Seniorrådgiver Ragnhild Wahl i Jernbanedirektoratet delte ut diplom for beste jernbanefaglige masteroppgave. Prisvinner Marie Rekve hadde ikke mulighet til å ta imot utmerkelsen personlig.

Jernbanedirektoratets pris for beste jernbanefaglige masteroppgave gikk til Marie Rekve, som har sett på TBM-drivingen av den 7,8 kilometer lange Ulriken tunnelen, med spesiell fokus på analyse av stabiliteten av bergstabbe av ned til 3 meters tykkelse mellom TBM-tunnelen og eksisterende, sprengt tunnelløp ved gjennomslaget i Fløen på Bergensiden av Ulriken.

 Carmen Elise Dybsjord fikk prisen for beste masteroppgave innen Vegvesen-relaterte fag for oppgaven sin om Hulvågbrua på Atlanterhavsveien.

Klaartje de Weerdt mottok Norconsultprisen fra konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

I tillegg til de tre masterstudentene mottok også førsteamanuensis Klaartje de Weerdt på Institutt for konstruksjonsteknikk sin egen utmerkelse fra Norconsult for beste pedagogiske prestasjon ved studieprogrammet for bygg- og miljøteknikk etter nominasjoner fra studentene.

– Vi ansetter mellom 80 og 100 nyutdannede hvert år, og da er det viktig at utdanningen er av høy kvalitet, sa konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult da han delte ut utmerkelsen.