– Nå har vi klart å gjøre begrepet digital tvilling til noe helt konkret som kan testes, sier Magne Ganz i Multiconsult. Foto: MulticonsultTiconbygget i Drammen. Foto: MulticonsultBarbro Brørvik Sæten og Magne Ganz i Multiconsult har ledet pilotprosjektet på Ticonbygget i Drammen. Foto: Multiconsult

Multiconsult har realisert en digital tvilling for kontorbygg

Nylig etablerte Multiconsult-medarbeidere en digital tvilling med driftsdata og sanntidsdata fra et kontorbygg i Drammen. I samarbeid med programvareleverandøren Autodesk og inneklimaleverandøren Swegon har Multiconsult utarbeidet løsningen ved å hente sensordata fra Ticonbygget og koble det sammen med en digital modell av bygget.

Det skriver Multiconsult i en pressemelding.

Barbro Brørvik Sæten og Magne Ganz i Multiconsult har ledet pilotprosjektet på Ticonbygget i Drammen. Foto: Multiconsult
Barbro Brørvik Sæten og Magne Ganz i Multiconsult har ledet pilotprosjektet på Ticonbygget i Drammen. Foto: Multiconsult

– Begrepet digital tvilling har fått økt fokus i bransjen de siste årene. Så vidt vi kjenner til, er dette imidlertid en av de første gangene flere aktører i bransjen har gått sammen om å skape en digital tvilling hvor vi har integrert driftsdata og sanntidsdata i en digital modell av et faktisk bygg, og koplet dette sammen i en samlet visning, sier Barbro Brørvik Sæten, som sammen med Magne Ganz har ledet pilotprosjektet som førte fram til Proof of Consept for Ticonbygget i Drammen.

Ticonbygget i Drammen. Foto: Multiconsult
Ticonbygget i Drammen. Foto: Multiconsult

En digital tvilling er en digital representasjon av et fysisk bygg, der utveksling av data knytter det fysiske bygget til det digitale, og da gjerne i sanntid, skriver Multiconsult.

– Det har vært en spennende prosess hvor vi har vært avhengige av samarbeidet med Autodesk og Swegon. Dette viser at digital tvilling ikke er noe du kan kjøpe fra hylla, men krever samarbeid på tvers av interessenter og programvare i kombinasjon med vilje og utholdenhet for å lykkes, sier Magne Ganz.

De siste ett og et halvt årene har Multiconsult, ifølge pressemeldingen, jobbet sammen med det internasjonale programvareselskapet Autodesk for å lage et konseptbevis for en digital tvilling. Arbeidet har gått parallelt med Autodesks utvikling og beta-testing av sin nye digital tvilling løsning, Tandem.

Pilotprosjektet består av en digital modell av bygningen (BIM) som er koblet til produktspesifikk informasjon og sanntidsdata, slik at man får reelle data fra bygget i bruk i BIM’en. I dette tilfellet er det brukt BIM-baserte verktøy fra Autodesk og selve bygget er skannet og modellert opp av Multiconsult i forbindelse med en rehabilitering fra 2018 til 2020. I Ticonbygget er Swegons sensorer og teknikk integrert i BIM-visningen, og på den måten kan data fra driften av bygget avleses direkte i modellen, skriver Multiconsult videre.

– Nå har vi klart å gjøre begrepet digital tvilling til noe helt konkret som kan testes. Vi gleder oss nå til å utforske disse konseptene videre, og vi vil selvfølgelig bruke kunnskapen inn mot andre prosjekter, sier Magne Ganz.