Konsernsjef Grethe Bergly er godt fornøyd med 1. kvartal 2023 | Foto: Bård Gudim
Konsernsjef Grethe Bergly er godt fornøyd med 1. kvartal 2023 | Foto: Bård Gudim

Multiconsults beste kvartal noensinne

Multiconsult har en sterk start på 2023 og leverer et rekordhøyt kvartalsresultat på 216,3 millioner kroner i 1. kvartal.

Driftsresultatet (EBITA) endte på 216,3 millioner kroner, med en margin på 16,5 prosent. Netto driftsinntekter økte med 15,1 prosent til 1.310,2 millioner kroner og den organiske veksten var på 12,1 prosent.

– Første kvartal 2023 er historisk for Multiconsult med det beste resultatet i ett kvartal i selskapets historie. Etterspørselen etter Multiconsults tjenester er sterk, det er høy aktivitet i de fleste enhetene og markedsområdene, og vi er godt posisjonert framover. Det er veldig gledelig at vi får en så sterk start på året, samtidig forbereder vi oss på et noe mer avventende marked fremover, sier konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult i en pressemelding.

Ordreinngangen økte med 2.573 millioner kroner, også det rekord i ett kvartal. I mars fikk Multiconsult sin største ordre noen gang gjennom kontrakten for detaljplanlegging og oppfølging i byggefase for nye Rikshospitalet i Oslo, en kontrakt på mer enn 900 millioner kroner, og hvor både LINK Arkitektur og Multiconsult deltar.

– En tydelig trend nå er at vi øker omsetningen knyttet til grønn omstilling. For Multiconsult gir dette en mulighet til å bruke vår kompetanse og sterke posisjon til å levere fornybare energiløsninger innen solkraft, vann og vind i Norge og det er en vedvarende etterspørsel etter fornybare energiprosjekter internasjonalt. I tillegg har vi flere prosjekter knyttet til grønn industri og energieffektivisering, sier Bergly.

– Vi forventer at energi, sirkulær økonomi og grønn omstilling vil være sentrale drivere i markedet fremover, legger Bergly til.

Les kvartalsrapporten her