Even Grøtte (t.v.) og veileder Lars Eggan i NoIS. Foto: Norconsult Infomasjonssystemer, NoIS

Mottok pris for beste masteroppgave innen geomatikk

Hvert år deler GeoForum, Kartverket og Geomatikkbedriftene ut pris for beste master- og bacheloroppgave innen geomatikk. Even Grøtte fra Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) er tildelt prisen for beste master i 2019.

Oppgaven omhandlet nøyaktig stedfesting av BIM i en digital byggesøknadsprosess.

Prisen deles hvert år ut på Geomatikkdagene, den sentrale konferansen for geomatikkbransjen, der både kommuner, offentlige etater, bedrifter og studenter samles. Årets samling ble avlyst på grunn av korona-situasjonen. Seansen ble derfor gjennomført som webinar  18. juni, der vinnerne presenterte sine oppgaver.

Juryen, bestående av Tone Kristiansen og Einar Jensen fra Kartverket, sier følgende om Even Grøttes oppgave:

"Oppgaven er interessant og fremtidsrettet og behandler et område som er viktig for å lykkes med digitalisering. Oppgaven er strukturert og lettlest og gir temaet en god behandling."

I masteroppgaven undersøkes utfordringer med bruk av BIM i en digital byggesøknadsprosess, med fokus på korrekt geografisk plassering av BIM. I oppgaven ser Grøtte også på hvordan geografisk posisjon bør angis, og hvilke referansesystem som bør anvendes. I tillegg er det utviklet en georeferert prototype.

– Integrasjon mellom GIS, altså geografisk informasjonssystem, og BIM er definitivt et område som har fremtiden foran seg, og hvor det stadig skjer utvikling. Og der ville jeg være med å bidra, sier Even Grøtte i en pressemelding

Grøtte har studert Ingeniørvitenskap og IKT med spesialisering i geomatikk ved NTNU. Masteroppgaven ble skrevet i samarbeid med Trondheim kommune og NoIS. Lars Eggan, senior systemutvikler i NoIS, har vært veileder for Grøtte og er glad for valg av tema på oppgaven.

– BIM til bruk i GIS er et veldig aktuelt tema, og vi i NoIS vil ha stor nytte av jobben Even har gjort fremover, sier Eggan.
Etter masteroppgaven takket Grøtte ja til tilbud om fast stilling i NoIS, hvor han nå jobber som GIS-konsulent.