Foto: Madeleine Bergheim

Foto: Madeleine Bergheim

Mot en ny hverdag for entreprenørene

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har helt siden valgkampen løftet frem sine ønsker om å stramme inn på innleiereglene i Norge, og da spesielt i og rundt hovedstaden. Det er dermed ingen stor overraskelse at reglene nå snart skal tre i kraft, ei heller at innsigelsene ikke er blitt lyttet til i så stor grad som arbeidsgiversiden både forventet og håpet.