RIF, AiN, AFag, NAL og Tekna overleverte i november 2016 et felles forslag til endringer i kvalifikasjonskravene til prosjektering.

- Monica Mæland vil rasere norsk byggkvalitet

– En samlet bransje går sterkt ut mot Kommunaldepartementets høringsforslag til ny forskrift om byggesak (SAK). Kommunalminister Mæland vil rasere norsk byggkvalitet, sier utviklingssjef Ari Soilammi i Rådgivende Ingeniørers Forening som får støtte fra både Arkitektbedriftene i Norge, Norske Arkitekters landsforbund, Arkitektenes fagforbund og Tekna. 

KMD sendte torsdag ut høring på endringer i SAK, den såkalte byggesaksforskriften.

– Departementet fremstiller det som «mindre endringer og justeringer i reglene for Sentral godkjenning», heter det i en pressemelding fra foreningene.

Foreningene mener det imidlertid er atskillig mer dramatisk – spesielt for prosjekteringsfagene, det vil si de som prosjekterer større bygg og anlegg. Foreningene reagerer sterkt på at departementet foreslår at fagskole er tilstrekkelig utdannelse for faglig ledelse i foretakene, for all prosjektering og kontroll i tiltaksklasse 2.

– Fagskole er en entreprenørutdanning. Det er et alternativ til blant annet videregående skole og er praktisk rettet mot entreprenører og håndverksbedrifter. Det er definitivt ingen utdanning rettet mot prosjektering, som krever betydelig mer utdannelse. Det er som om kabinpersonalet som er utdannet til å jobbe i et fly, etter mange års erfaring skulle bli godkjent til å fly selve flyet, mener Soilammi.

I forslaget fra Monica Mælands departement innføres i tillegg begrepet «samlet kompetanse».

– Med dette mener departementet at dersom et foretak har noen personer med lang erfaring, og noen med høy utdannelse, kan man «legge sammen» dette og bli godkjent. I sin ytterlighet: hvis du har en person med grunnskole og mye praktisk erfaring, og en nyutdannet sivilingeniør/sivilarkitekt, så blir du godkjent i tiltaksklasse 3 og kan prosjektere flyplasser og sykehus med videre. En slik endring vil skape betydelig usikkerhet om byggkvaliteten på mange større prosjekteringsoppdrag, fortsetter Soilammi.

– Vi reagerer også kraftig på at en slik vesentlig endring i SAK sendes på høring når det i disse dager igangsettes et arbeid med flere utvalg som skal se på ordningen med nettopp sentral godkjenning og kvalifikasjonskrav, sier Egil Skavang, adm. direktør i Arkitektbedriftene i Norge.

Foreningene står samlet mot Kommunaldepartementets forslag.

– Vi mener at de endringene som departementet prøver å få gjennom nå midt i sommerferien, kamuflert som mindre endring, i realiteten er en dramatisk endring som vil rasere norsk byggkvalitet, heter det i pressemeldingen.