Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Moelven tjente over 300 millioner i første halvår

Moelven Industrier ASA har lagt bak seg et solid første halvår, med et driftsresultat på 309,1 millioner kroner. - Mye tyder på at resten av året kan bli mer uforutsigbart, sier konsernsjef Morten Kristiansen.

Moelven omsatte for 5.539,8 millioner kroner i løpet av årets seks første måneder. Det er en nedgang på 233,6 millioner kroner sammenlignet med 2018. Driftsresultatet på 309,1 millioner kroner er omtrent som i 2018 (308,9 millioner kroner), skriver Moelven i en pressemelding.

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA løfter fram den usikre situasjonen i verdensøkonomien som en del av forklaringen på taktskiftet i omsetningen.

- Handelskonflikten mellom USA og Kina, og Brexit-situasjonen skaper et mer uforutsigbart marked for trevarer som blir brukt til industriformål. I Mellom-Europa har store stormfellinger og barkebilleangrep ført til at det er mer tømmer som avvirkes enn vanlig, noe som har påvirket prisbildet. Vi har opplevd en del forsinkede igangsettelser på flere leilighetsprosjekter innenfor byggmoduler til leiligheter på både norsk og svensk side. Samtidig er det gledelig at etterspørselen etter byggevarer har holdt seg på nivå med det gode fjoråret, og dette påvirker halvårsresultatet i positiv grad, forklarer Kristiansen.

Moelven har de senere årene gjennomført et forbedringsprogram, og jobber kontinuerlig med selskapsstrukturen for å skape mest mulig bærekraftige og konkurransedyktige enheter.

- Vi kommer til å ytterligere intensivere fokuset på kostnadseffektiv drift framover. Med et mer usikkert marked, må vi jobbe mer effektivt for å få ned kostnadene i produksjonen vår, sier Kristiansen.

Gjennom 120 år har Moelven hele tiden vist at konsernet utvikler seg, og i løpet av andre kvartal har selskapet markert flere milepæler. I april ble det klart at Moelven Pellets AS har inngått en langsiktig avtale med det svenske konsernet SCA som omfatter hele produksjonsvolumet til fabrikken. Mjøstårnet har fått den offisielle godkjennelsen fra den internasjonale skyskraperorganisasjonen CTBUH om at bygget er verdens høyeste trehus. Moelven Byggmodul AS kunne feire at de leverte modul nr. 90.000 før sommeren , og flere av virksomhetene i Moelven har markert 100-årsjubileum. Dette gjelder Moelven Töreboda og Moelven Våler.

- Vår evne og vilje til å endre oss er grunnen til vår rike historie, og vil også være nøkkelen til å levere bærekraftige produkter og løsninger i årene som kommer, sier Morten Kristiansen.