Administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. (Arkivfoto)

- Økende etterspørsel etter tre

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med 8,5 prosent i august, sammenliknet med samme periode i fjor. Samtidig har eksporten økt med hele 20 prosent, viser tall fra Treindustrien.

– Eksporten har gått kraftig opp. Det skyldes både høy etterspørsel etter tre i Europa, en svak kronekurs og økte priser i utenlandske valuta. Samtidig er lagrene lave både i Sverige og resten av Europa. Dette skyldes begrensninger i produksjon hos europeiske bedrifter som følge av koronasituasjonen. I tillegg har en streik i Finland i vår og tollsituasjonen mellom USA og Canada påvirket markedet, sier Heidi Finstad, administrerende direktør i Treindustrien, i en pressemelding.

Byggevareindustriens forening kom i forrige uke med statistikk der det blir vist til tall for trebaserte byggevarer.

– Disse tallene er ikke dekkene for trebaserte produkter, da de i hovedsak kun omfatter trebaserte plater og isolasjon. De store volumene av trelast, panel og kledning, konstruksjonstrevirke og impregnert er ikke med. Dette da bedriftene her ikke er tilknyttet Byggevareindustriens forening, men Treindustrien, sier Finstad i meldingen.

Treindustriens statistikk, basert på tall fra medlemsbedriftene, viser både vekst i eksport og i salget innenlands.

– Impregnert har hatt en sterk økning. Særlig er det salget til privatmarkedet som har trukket opp. Mange har brukt sommeren på ulike prosjekter, sier Finstad.

Hun peker på at koronasituasjonen har vært utfordrende for hele byggenæringen.

– Bedriftene i treindustrien har vist omstillingsevne og har håndtert krisen godt ved å opprettholde sysselsettingen, samtidig som den økonomiske risikoen har vært stor som følge av lange kredittider. Selv om salget nå er godt, særlig i privatmarked, er det særdeles viktig at det legges premisser for å holde aktiviteten i byggenæringen oppe også neste år. Statsbudsjettet for 2021 må ta ned usikkerheten knyttet til norsk økonomi. Det er avgjørende for byggenæringen, som treindustriens viktigste marked. Vi har sett at kommunene gjennom krisen har tatt ansvar og bidratt til å opprettholde aktiviteten i byggenæringen. Kommuneøkonomien må ikke svekkes i 2021, det vil gå ut over både nyboligsalget og rehabiliteringsmarkedet, utdyper Finstad.