Eiendom Norge-sjef Christian Vammervold Dreyer. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Moderat utvikling i boligprisene i april

Boligprisene steg med 0,8 prosent nominelt forrige måned. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for et år siden.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet fortsetter også i april. Så langt i år har det vært mange boliger til salgs over det meste av landet. Samtidig er det også mange boligkjøpere i markedet. Dette skaper et høyt aktivitetsnivå med mange visninger, mange salg og stabil utvikling i boligprisene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Oppgang så langt i år

I april ble det solgt 7.850 boliger i Norge, noe som er 2,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 6,2 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I april ble det lagt ut 8.655 boliger til salgs i Norge, noe som er 9 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i år har utviklingen imidlertid gått i positiv retning – med en økning på 7,5 prosent fra samme periode i fjor i tallet på boliger lagt ut for salg.

– Boligmarkedet er i god balanse. Det er blitt solgt mange boliger sist måned, selv om påsken i sin helhet falt i april i år. Vi har et velfungerende marked, noe som understrekes av det høye aktivitetsnivået. Så langt i år er det solgt langt flere boliger enn i rekordåret 2018, sier Dreyer.

Tregest i Kristiansand

Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i april 2019, noe som er seks dager mindre enn i april i fjor. Raskest salgstid hadde Oslo med 21 dager, og tregest salgstid hadde Kristiansand med 80 dager.

– Salgstiden har så langt i 2019 vært høyere enn på mange år, men i april gikk salgstiden en del ned, og det tok kortere tid å selge en bolig i april i år sammenlignet med samme måned i fjor. Raskere salgstid i flere av de største byene bekrefter at det er stor aktivitet i markedet over hele landet, sier Dreyer.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Hamar inkludert Stange på 1 prosent. Svakest var utviklingen i Bergen, der det var en nedgang på 0,8 prosent.