Solveggen borettslag på Munkelia, Lambertseter i Oslo. Foto: Jiri Havran / OBOS

OBOS-prisene ned 2,1 prosent i Oslo

Etter tre måneder med prisoppgang, falt OBOS-prisene i april med 2,1 prosent i Oslo-området.

Det skriver OBOS i en pressemelding torsdag.

På landsbasis er prisnedgangen nedgangen 1,6 prosent. Det betyr at prisene for brukte OBOS-boliger hittil i år har steget med 5,0 prosent i hovedstadsområdet og 3,8 prosent på landsbasis.

− Prisnedgangen i april er noe overraskende. Vi opplever solid etterspørsel etter boliger selv om antall omsetninger i mars og april går noe ned i Oslo sammenlignet med 2018. En mulig forklaring er at den siste tidens renteøkninger biter noe i en overgangsfase, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Han tror ikke tallene for april betyr at prisnedgangen vil fortsette, selv ikke med nye renteøkninger, heter det i pressemeldingen.

− Med et fortsatt lavt rentenivå, befolkningsvekst, lav arbeidsledighet og reallønnsvekst forventer vi fortsatt vekst i boligprisene utover året og inn i 2020. Den sterkeste veksten vil vi se i Oslo. Her er det, spesielt fra neste år, en grunnleggende ubalanse mellom nybygging og etterspørsel. Vi ser også en kraftig økning i tomteprisene i Oslos randsone som vil påvirke prisene på både nye og brukte boliger, sier Siraj.

Han trekker spesielt fram Follo-regionen hvor tomteprisene har skutt i været, blant annet som en følge av ferdigstillelsen av Follobanen.

− Det vil medføre et vesentlig høyere prisnivå på boliger, kommenterer OBOS-sjefen.

I april var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 62.668 kroner. Det er 4,9 prosent høyere enn i april 2018, heter det i pressemeldingen.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 54.832 kroner i april.