Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten

VAV planla tildeling av milliardkontrakt i desember - tilbudsbehandlingen pågår fortsatt

Entreprenørbransjen venter på svar på hvem som skal drive en 19,5 kilometer lang råvannstunnel med tunnelboremaskiner, men foreløpig holder Vann- og avsløpsetaten i Oslo kortene tett til brystet.

Råvannstunnelen er på 19,5 kilometer, og skal bores med to tunnelboremaskiner fra hver ende og kles med betongsegmenter.

Ifølge Doffin-utlysningen har kommunen beregnet verdien på entreprisen til 1,9 milliarder kroner.

Byggeindustrien har spurt kommunen om kostnadsendringer er en av årsakene til at tildelingen lar vente på seg, men Vann- og avløpsetaten er foreløpig sparsomme med hva de gir av informasjon.

– Vi har mottatt en rekke tilbud, og det har vært et omfattende og krevende evalueringsarbeid. Behandlingen av tilbudene pågår fortsatt. Vi vil gå ut med informasjon til tilbyderne så snart det er klart. Da dette fremdeles er en pågående anskaffelse har vi ingen ytterligere kommentarer, skriver Ny vannforsyning i Oslo i en epost til Byggeindustrien.

Forsinket tildeling

Milliardkontrakten ble lyst ut i juni 2020. Anbudsåpningen skulle opprinnelig vært 2. november i fjor, men åpningen ble utsatt til 23. november på grunn av forlenget tilbudsfrist.

Den opprinnelige planen til kommunen og NVO-prosjektet var å tildele TBM-kontrakten i midten av desember.

Selv om tildelingen er forsinket, har kommunen fortsatt tid på seg til å vurderere tilbudene som er kommet inn.

Entreprenørenes tilbud har vedståelsesfrist på 270 dager, det vil si at de står ved lag til midten av august i år.

Ifølge Vann- og avløpsetaten vil ikke forsinkelsen på tildeling ha noe å si for fremdrift i prosjektet.

Den andre store kontrakten

Entreprisen E05 for råvannstunnelen er den andre store kontrakten i 12,5-milliardersprosjektet Ny vannforsyning Oslo (NVO).

Skanska fikk den første store kontrakten «E8 forberedende arbeider». Den omfatter i hovedsak sprengingen av fjellhaller og tre tunneler med en samlet lengde på fem kilometer.

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo er tidenes største kommunale VA-prosjekt, og har en total kostnadsramme på 12,5 milliarder kroner. Arbeidene skal være ferdig til 1. januar 2028.