Illustrasjon: Jernbaneverket.

Milliardsprekk ved Arna-Bergen

Ifølge Bergens Tidende ligger det an til en kostnadssprekk på 1,5 milliarder kroner ved dobbeltsporutbyggingen mellom Arna og Bergen.

Bergens Tidende (krever innlogging) skriver at prosjektet så langt har kostet nesten 2,1 milliarder kroner. I grunnlagsdokumentet for neste NTP anslår Jernbaneverket at det må bevilges ytterligere 2,9 milliarder kroner for å ferdigstille jernbanestrekningen. Det betyr en totalkostnad på cirka fem milliarder kroner, noe som er 1,5 milliarder mer enn det Stortinget har sagt ja til, melder avisen.

Den massive kostnadsøkningen har ført til at Samferdselsdepartementet har satt i gang en ekstern kvalitetssikring av prosjektet.

Verken Jernbaneverket eller Samferdselsdepartementet ønsker å kommentere saken før konklusjonene fra kvalitetssikringen er på plass, men i Statsbudsjettet viser regjeringen til Jernbaneverket som mener kostnadene i prosjektet har vært undervurdert, skriver Bergens Tidende.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann, Eirik Sivertsen, er meget kritisk til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sin manglende kostandskontroll i prosjektet.

– Statsråden kan igjen mistenkes for å forsøke å holde opplysninger tilbake fra Stortinget. Det føyer seg inn i en rekke av saker der informasjonen gjøres vanskelig tilgjengelig. Det er ikke lett å overskue økonomien og utviklingen i prosjektet, sier han til Bergens Tidende.