Miljøvennlig grendehus

Bærum kommune, og de involverte aktørene i byggingen av Hundsund Grendesenter, har klart å omsette ord til handling når det gjelder å bygge miljøvennlig. 

Gjennom valg av energiløsninger, og ikke minst materialvalg, har kommunen fått realisert et miljøvennlig byggeprosjekt. Etter åpningen av Hundsund Grendesenter torsdag, har befolkningen på Snarøya fått ny ungdomsskole, barnehage og et mangfoldig idrettstilbud, skriver BackeGruppen i en pressemelding.

Det var mange rosende omtaler om prosjektet under åpningen, kanskje ikke uventet en slik dag, men likevel, én person ble gitt mye av æren for at prosjektet har lykkes så bra som det har, og det var prosjektleder Marit Onstad fra Bærum Kommune. Hennes samarbeidsvilje og grundighet ble av alle fra talerstolen fremhevet som avgjørende for at diskusjoner underveis i prosjektgjennomføringen ble loset vel i havn.

Selv kommenterte hun prosjektet med ordene: - Vi har realisert et komplisert byggeprosjekt med flere miljømessige utfordringer, men alle som har vært involvert har levert et godt håndverk og det har vært veldig positivt å få jobbe sammen med mennesker med så sterk faglig stolthet som vi har sett i dette prosjektet.

Miljøkrav utviklet kompetansen
For Bøhmer Entreprenør har det vært faglig spennende å jobbe med en byggherre som har stilt strenge miljøkrav.

– Vi har hatt mange diskusjoner underveis i byggeprosjektet, der vi har måttet finne alternative materialer og løsninger for å tilfredsstille kommunens miljøkrav. Med dette prosjektet har Bøhmer Entreprenør utviklet sin kompetanse, og vi ser frem til å kunne benytte den kunnskapen vi har ervervet oss i fremtidige prosjekter, sier Thorbjørn Boman, teknisk sjef i Bøhmer Entreprenør.

De tre S-ene
Bærum kommune jobber etter et eget mantra for de kommunale tjenestene, de tre s-ene: samlokalisering, sambruk og samhandling. Ved Hundsund Grendesenter er det lagt vekt på åpenhet og tilgjengelighet for lokalmiljøet. Det er også et poeng at de som jobber ved sentret skal jobbe på tvers av egne fagområder og se muligheter ved felles drift.

- Det å legge barnehagen og ungdomsskolen under en felles ledelse er nytt i Norge, men fremhever at kommunen ønsker å gi et best mulig tilbud til sine innbyggere i Bærum kommune ved å tenke nytt i måten vi organiserer oss på, sier kommunalsjef Øyvind Moberg Wee.

Mye for pengene
- Vi har fått mye for de 600 millioner kronene vi har brukt på prosjektet, fremhevet ordfører Odd Reinsfelt under åpningen.

– Og vi som politikere er svært fornøyd med at vi har fått et så flott prosjekt innenfor budsjettrammene. Med Hundsund Grendesenter har Fornebu og Snarøya fått et anlegg som er dimensjonert for fremtiden og den veksten vi vil ha i området de kommende årene, la ordføreren til.

Det er mange aktører som har vært involvert i utbyggingen av Hundsund Grendesenter. Bøhmer Entreprenør har vært en sentral bidragsyter i den praktiske gjennomføringen av prosjektet. De har vært hovedentreprenør for ungdomsskolen, barnehagen, servicebygg og idrettsbaner.

Entreprenøren for svømmehallen og flerbrukshallen var Tronrud Bygg. Anleggsarbeidene ble gjennomført av Veidekke. Ansvarlig for prosjektering var div.A arkitekter AS med støtte fra landskapsarkitekt Bjørbekk og Lindheim AS og interiørarkitekt Cadi AS. I tillegg har Rambøll Norge AS hatt ansvaret for RIB, RIV, RIBR, RIA og bygningsfysikk. 

Her finner du Byggeindustriens prosjektomtale.