Enovas støtteprogram retter seg mot utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner.

Enovas støtteprogram retter seg mot utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner.

Foto: Skagerak Energi.

Enova med nye støtteprogram for anleggsmaskiner og ladestasjoner

Enova lanserer to støtteprogram som retter seg mot utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner. Programmene skal løpe i to år og gjennomføres som konkurranser med søknadsfrister.

– Bygge- og anleggsbransjen bidrar indirekte og direkte til utslipp av klimagasser. Ved å tilby investeringsstøtte til utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner, vil vi bidra til å endre markedet i retning av et bredere tilbud og at flere aktører på sikt vil drive utslippsfritt, sier markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova, i en pressemelding.

Et høyere tempo i omstillingen

Ifølge Enova har de siden 2017 støttet over 460 utslippsfrie anleggsmaskiner med 460 millioner kroner som del av støtteprogrammet «Energi og klimatiltak i landtransport». Det første nye støtteprogrammet skal bidra til et enda høyere tempo i denne omstillingen gjennom å stimulere til kjøp av utslippsfrie anleggsmaskiner, skriver Enova i meldingen.

– Samtidig er det det en forutsetning for videre markedsutvikling at det etableres gode løsninger for effektiv drift av disse elektriske anleggsmaskinene, blant annet med mobile ladestasjoner, sier Lilliestråle.

For mobilt batteri med integrert eller separat lader kan det søkes om inntil 40 prosent av kostnadene, oppltyser Enova .
For mobilt batteri med integrert eller separat lader kan det søkes om inntil 40 prosent av kostnadene, oppltyser Enova . Foto: Skagerak Energi

En annerledes infrastruktur for energi

Det andre støtteprogrammet retter seg derfor mot mobile ladestasjoner.

– Vi ønsker å legge til rette for at markedsaktørene velger utslippsfritt fordi det er det enkleste og klokeste valget. Med mobile ladestasjoner lett tilgjengelig kan maskinene lades i lunsjen og være i drift resten av dagen, sier Lilliestråle.

Programmene løper i to år

Begge programmene vil være utformet som konkurranser der prosjektene som gir best resultat per støttekrone rangeres høyest. Søkerne kan søke om støtte til følgende investeringer:

Utslippsfrie anleggsmaskiner: For utslippsfrie anleggsmaskiner kan det søkes om investeringsstøtte på inntil 40 prosent av merkostnadene, begrenset oppad til fem millioner kroner.

Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner: For mobilt batteri med integrert eller separat lader kan det søkes om inntil 40 prosent av kostnadene, oppad begrenset til to millioner kroner. Det kreves minimum 70 kWh batterikapasitet og 100 kW ladeeffekt.