#metoo har nådd eiendomsbransjen: #nårgrunnmurensprekker

En lang rekke ledere i byggenæringen står nå bak et opprop mot seksuell trakassering i eiendomsbransjen.

#metookampanjen har vist oss at seksuell trakassering er mer utbredt enn vi hadde trodd og vi har kartlagt en del av dette gjennom en undersøkelse i bransjen. Vi tror allikevel at det er store mørketall. Vi har et felles ansvar for å skape en kultur og et arbeidsmiljø i bransjen der seksuell trakassering ikke er en del av hverdagen, verken innenfor arbeidstid eller på sosiale arenaer knyttet til bransjen. For å markere eiendomsbransjens egen motstand mot seksuell trakassering har vi gått sammen med noen av eiendoms-Norges toppsjefer og ledende aktører i et opprop som forplikter, heter det i en pressemelding fra initiativtakerne bak oppropet.

En rekke ledere i næringen har allerede signert oppropet, som nå spres gjennom næringen via ulike kanaler.

– Offentlige og private aktører, utbyggere, rådgivere, entreprenører, ingeniører, arkitekter, advokater, meglere, bransjeorganisasjon og forskere forener krefter i kampen for nulltoleranse for seksuell trakassering. Skal vi endre kultur må vi først endre holdninger. Da må vi alle ta i et tak, heter det i meldingen.

Oppropet kan leses her

Disse er blant de som tok utfordringen på alvor og har gått foran:
Baard Schumann, Administrerende Direktør Selvaag Bolig ASA
Daniel Kjørberg Siraj, Konsernsjef OBOS
Christian Nørgaard Madsen, Konsernsjef Multiconsult ASA
Hanne Rønneberg, Konserndirektør SINTEF
Victoria Marie Evensen, Leder Byutviklingskomiteen Oslo
Ståle Røed, Konsernsjef Skanska Norge AS
Morten Grongstad, Konsernsjef AF gruppen ASA
Arne Giske, Konsernsjef Veidekke ASA
Hege Schøyen Dillner, Konserndirektør stab, Veidekke ASA
Erling Fossen, Daglig leder Oslo Metropolitan Area
Anne Bruun-Olsen, CEO Cushman & Wakefield Realkapital AS
Fredrik Winther, Managing Director Oslo Business Region
Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen

Oppropet baserer seg på punktene fra Arbeidstilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, LO og NHO.

De har signert på:
1) Vi skal forebygge uønsket oppførsel ved å være åpen om seksuell trakassering og ha klare rutiner og retningslinjer for varsling og oppfølging.

2) Vi skal ha en kultur der alle får gjøre jobben sin uten risiko for krenkelser, enten de er ledere, kunder, klienter, leverandører, servitører på julebordet, resepsjonister eller andre som er der for å få arbeidsdagen eller arrangementet til å gå rundt.

3) Vi skal ha bevissthet om at vi er på jobb, også i sosiale settinger. Vi representerer selskapet vårt og merkevaren vår. De samme reglene gjelder så vel på julebord, seminarer, messer og middager som innenfor kontortid.

4) Vi skal ta tydelig ansvar som leder og kollega for å si fra hvis en kollega, ansatt, kunde eller leverandør går over streken.

5) Vi skal jobbe for en kultur der det er greit å si fra, og der man blir tatt på alvor.

6) Vi skal ha nulltoleranse for seksuell trakassering.

Disse står bak initiativet:
Kristin Olsson Augestad, direktør bygg og eiendom i Multiconsult Norge AS
Kjersti Folvik, daglig leder i NGBC
Tone-Lise Vilje, eier av Fródi AS
Eva Hagen, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
Ina Wikborg Todal, advokat i Deloitte
Kathrin Pedersen, kommunalsjef Rælingen kommune