Fra arbeid ved Grønndalsvatnet. Foto: Eviny

Fra arbeid ved Grønndalsvatnet. Foto: Eviny

Mesta overtar bygg-avdelingen fra Eviny Fornybar

De ansatte i byggseksjonen i Eviny Fornybar, tidligere BKK Produksjon, blir fra 2. mai en del av Mestas Anlegg og spesialproduksjonsavdeling i Leikanger.

Det er klart etter at begge selskap har sagt ja til virksomhetsoverdragelse.

– Vi er glade for at Mesta kan ta over det dyktige fagmiljøet vårt. Eviny Fornybar har gått fra å være en kraftutbygger til å bli et driftsselskap, der den viktigste oppgaven er å skape verdi av de 39 kraftanleggene våre. Prognosene viser at det om få år vil bli færre oppdrag med rehabilitering av dammer og kraftstasjoner. Fjell- og betongarbeid er i dag ikke en del av vår strategiske satsing, så framover er dette tjenester vi best kan kjøpe i markedet, sier Olav Osvoll, konserndirektør Fornybar i Eviny, i en pressemelding

Det var i september 2021 at styret i Eviny Fornybar vedtok å starte forhandlinger om virksomhetsoverdragelse.

– Andre selskap har vært aktuelle, men Mesta kom til slutt opp som den beste kandidaten til å overta byggmiljøet, heter det i meldingen.

Bjørn Granviken, Konserndirektør Anlegg og spesialproduksjon i Mesta

Bjørn Granviken, Konserndirektør Anlegg og spesialproduksjon i Mesta

- I Mesta er vi veldig glade for å kunne ønske nye, dyktige medarbeidere velkommen. Den kompetansen de besitter passer veldig godt inn i vårt miljø. Vi håper og tror at de vil finne seg godt til rette hos oss i Mesta, sier Bjørn Granviken, konserndirektør for Anlegg og Spesialproduksjon i Mesta.

Mesta peker på at dette er en strategisk god utvidelse for selskapet fordi det gir selskapet gode forutsetninger for å øke tilstedeværelsen i kraftbransjen.

– I tillegg gir det muligheter for merarbeid og vi får ikke minst videreutviklet våre betong-, fjellsikring- og brumiljøer. Overtagelsen gjør at vi posisjonerer oss bra for vekst i markedet for rehabilitering av dammer, sier Granviken.

Mesta Anlegg og Spesialproduksjon har over 500 medarbeidere. I tillegg til 18 ansatte vil virksomhetsoverdragelsen også omfatte anleggsutstyr, driftsmateriell og kontrakter med oppdrag i tre år.