Thor Olaf Askjer (t.v.) og Carl Henrik Borchsenius.

Merverdi for alle

Prosjektet Det Store Blå på Fornebu har fått mye oppmerksomhet på grunn av sine høyder. Det som har fått mindre oppmerksomhet er hva prosjektet kan og bør gi tilbake av økte kvaliteter for publikum og omgivelser, hva det kan skape av attraktive arbeidsplasser og innovasjonsmiljøer, samt den positive oppmerksomheten prosjektet kan gi Fornebu og Norge.

Thor Olaf Askjer og Carl Henrik Borchsenius

Norsk Eiendom

Eiendomsbransjen har brede fotavtrykk der folk bor, arbeider og ferdes over hele landet. Det gir oss et betydelig samfunnsansvar. Med dette ansvaret hører det med at bransjen gjennom sine prosjekter må gi noe tilbake til byen og omgivelsene.

Vulkan, Sørenga og Nydalen er eksempler på nettopp dette. I disse prosjektene har utbyggerne utviklet betydelige kvaliteter og gjort dem tilgjengelige for byens befolkning. På forbilledlig måte har de skapt liv mellom byggene og tilført områdene merverdi. Dette har de gjort med blant annet å etablere mange og varierte møteplasser, attraktive handels- og servicelokaler på gateplan, samt generelt ekstra kvaliteter innen arkitektur og design.

Byutvikling handler om å vekte og prioritere ulike aspekter. Naboens utsikt, nasjonale klimaforpliktelser, barnas lekeområder og attraktive arbeidsplasser må vurderes og prioriteres opp mot hverandre. Alle kan ikke få gjennomslag for sitt syn. Men gjennom et tillitsbasert samarbeid mellom partene kan gode løsninger utvikles. Og så må kommunen evne å prioritere noen hensyn foran andre.

Vi mener debatten om prosjektet Det Store Blå bør bli rikere. Den bør dreie seg mer om behov, kvaliteter, innhold og samfunnsbidrag. Og den bør dreie seg om hva kommunen og utbygger må være opptatt av for at prosjektet skal bli en berikelse for alle parter.

For at prosjektet skal lykkes med å tilføre gode kvaliteter må alle parter bidra konstruktivt og samarbeide gjennom hele prosessen. Sammen må partene bli enige om hva som skal til for at prosjektet skal bli vellykket. Alle må være villige til å gi og bidra. Lykkes partene med dette kan prosjektet skape et løft for både området og Norge. Og gi merverdi for alle.