– Dette er ikke til å tro. Jeg er veldig overrasket over at Sanners siste hilsen til dem som bygger landet er at de skal fortsette å være bank for den rike staten når de havner i tvist med byggherre om oppgjør, sier Julie Brodtkorb i MEF.

– Dette er ikke til å tro. Jeg er veldig overrasket over at Sanners siste hilsen til dem som bygger landet er at de skal fortsette å være bank for den rike staten når de havner i tvist med byggherre om oppgjør, sier Julie Brodtkorb i MEF.

MEF skuffet over regjeringen i mva-saken

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) er skuffet over at det mye omtalte moms-problematikken på omtvistede krav fortsatt ikke er budsjettmessig behandlet i forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem tirsdag.

I april kunne Byggeindustrien melde at Fremskrittspartiet hadde fått flertall i finanskomiteen for sitt representantforsalg om å endre regelverket slik at entreprenører betaler moms først når omtvistede krav er avklart. Man håpet dette budsjettmessig skulle følges opp i revidert nasjonalbudsjett i vår, men det ble ikke tatt med her. Nå er MEF lite forøyd med at det heller ikke skal være tatt med i forslag til statsbudsjettet for 2022.

– Dette er ikke til å tro. Jeg er veldig overrasket over at Sanners siste hilsen til dem som bygger landet er at de skal fortsette å være bank for den rike staten når de havner i tvist med byggherre om oppgjør. Stortinget har vært krystallklar på at norske entreprenører ikke skal fortsette å betale merverdiavgift før de vet hva endelig sluttoppgjør blir. Her får kommende finansminister en ryddejobb første dag på post. Arbeiderpartiet og Senterpartiet var sammen med Fremskrittspartiet de som lovte anleggsfolk før valget at jobbene deres skal bli tryggere med dem ved roret. Nå forventer våre folk at de leverer på valgløftene, skriver Julie Brodtkorb til Byggeindustrien.