MEF-sjef Julie Brodtkorb reagerer på utspillene Bettina Sandvin har kommet med rundt entreprenørenes tilleggskrav.

MEF reagerer på Sandvin-utspill – merkelig timing fra Vegvesenet

– Jeg synes det er merkelig at Statens vegvesen kommer med disse påstandene nå som bransjen endelig har satt i gang et felles arbeid for å redusere konfliktnivået, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb.

Bettina Sandvin, leder for kontrakt- og prosjektseksjonen i Vegdirektoratet, gikk nylig hardt ut mot entreprenørbransjen som hun mener i noen tilfeller kommer med oppblåste og urimelige tilleggskrav som ikke samsvarer med realiteten.

– Vi som byggherre opplever at vi får store og «oppblåste» tilleggskrav som ikke er dokumentert på en måte som gjør at vi kan realitetsbehandle dem. Det er en utvikling som bekymrer oss og som det er viktig at bransjen diskuterer og tar tak i, sa Sandvin til Byggeindustrien.

Trakk frem Veidekke-forlik

Sandvin spør seg hvorfor entreprenørene sender inn krav som i utgangspunktet er urimelige og hvor de i forhandlinger aksepterer et oppgjør som utgjør en brøkdel av kravet, og hun stiller spørsmålstegn ved om dette er veien å gå hvis bransjen ønsker færre konflikter.

Sandvin brukte Veidekke/Hochtief sitt forlik ved Fellesprosjektet E6-Dovrebanen som et eksempel der entreprenør krevde mye, men aksepterte lite.

– Denne typen saker gjør oss litt fortvilet. Når man ser på summene som entreprenørene til slutt aksepterer, så kan man spørre seg om ikke kravet burde vært satt mye lavere og kanskje kunne man kommet til enighet raskere. Det er rett og slett urimelig av entreprenørbransjen å komme med krav på mange hundre millioner som ikke er dokumentert, men som de allikevel forventer at vi skal løse over bordet, sa Sandvin.

MEF reagerer

Veidekke reagerte sterkt på uttalelsene fra Bettina Sandvin, og det samme gjør Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– Jeg vil starte med å si at jeg er sterkt uenig i uttalelsene. Jeg synes også det er merkelig at Statens vegvesen kommer med disse påstandene nå som bransjen endelig har satt i gang et felles arbeid for å redusere konfliktnivået. Slike uttalelser bidrar ikke konstruktivt til det arbeidet etter min mening, sier Brodtkorb.

– Mye å ta tak i

MEF-sjefen mener det er mye å ta tak i i påstandene Sandvin kommer med.

– Avstand mellom krav og forlik er ikke et uttrykk for at entreprenørene er urimelige, slik det antydes av Vegdirektoratet. I virkeligheten er det mange entreprenører som ikke har likviditet til å stå i tvisten over lengre tid. I stedet for å risikere egen bedrift og egne arbeidsplasser velger entreprenørene derfor å inngå forlik som kan ligge betydelig under beløpet de mener å ha krav på, sier Brodtkorb.

Beslutningsvegring

MEF viser også til at kravene kan bli høyere enn nødvendig ved at viktige avklaringer og beslutninger i prosjektet ikke tas underveis av byggherren. Dette resulterer, ifølge MEF, i at prosjektet preges av irrasjonell drift og dårlig fremdrift i lengre tid enn nødvendig.

– Resultatet for entreprenøren blir høyere kostnader. Slik beslutningsvegring, kombinert med at uenighet ikke løses raskt underveis, bidrar til at summene etter hvert kan bli høye, fastslår Brodtkorb.