Første tunnelsalve på T-banetunnelen fant sted i byggegropen til det som skal bli Fornebu stasjon
Første tunnelsalve på T-banetunnelen fant sted i byggegropen til det som skal bli Fornebu stasjonFoto: Fornebubanen.

Markerte første salve for T-banetunnelen på Fornebubanen

Mandag markerte Fornebubanen starten på drivingen av selve T-banetunnelen på den cirka åtte kilometer lange strekningen mellom Fornebu og Majorstuen.

Det var byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, og komiteleder i samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune, Bjørn Tore Ødegården, som fikk æren av å trykke på knappen som utløste den første tunnelsalven på den nye T-banetunnelen, skriver Fornebubanen i en pressemelding.

Startet for cirka ett år siden

Anleggsarbeidet på Fornebu startet i desember 2020, og det er sprengt mange salver knyttet til byggegroper og sidetunneler, men dagens sprengsalve markerer de første meterne av selve T-banetunnelen, opplyser Fornebubanen.

Begivenheten fant sted i den store byggegropen til det som skal bli Fornebu stasjon. Herfra skal T-banetunnelen drives i retning Lysaker.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, og komiteleder i samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune, Bjørn Tore Ødegården, trykke på knappen som utløste den første tunnelsalven.
Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, og komiteleder i samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune, Bjørn Tore Ødegården, trykke på knappen som utløste den første tunnelsalven.Foto: Fornebubanen.

Skal drives med tre tunnelrigger

Det er Implenia som er hovedentreprenør på tunnelentreprisen Fornebu – Lysaker. Implenia har fra før et angrepspunkt nærmere Lysaker i tverrslaget (sidetunnelen) ved Fornebuporten.

Tunnelentreprisen Fornebu – Lysaker startet sommeren 2021 og har planlagt ferdigstillelse høsten 2023. Kontrakten har en estimert verdi på cirka 1,2 milliarder kroner og er en av de største entreprisene på Fornebubanen, opplyser byggherren.

– Implenia er glad for å ha blitt valgt til denne kontrakten og ser fortsatt frem til et godt samarbeid med Fornebubanen. Vi har drevet tunnel noen måneder på tverrslaget, men ser nå frem til å starte på selve hovedløpet. Vi vil nå ha tre tunnelrigger i drift på prosjektet. Fremover vil vi være mange personer som er involvert i prosjektet og ha stort fokus på HMS, slik at alle har en trygg arbeidsdag, sier prosjektsjef Peder Sødal i Implenia.

– I rute

Etatsdirektør Irene Måsøval kunne melde at Fornebubane-prosjektet er i rute.

– Dagens markering signaliserer oppstart av selve T-banetunnelen mellom Fornebu og Lysaker. Mye har skjedd siden vi påbegynte arbeidene her ute på Fornebu for snart et år siden, og vi anstrenger oss for å ivareta omgivelsene på best mulig måte. Det er bra å kunne melde om at vi er i rute, sier etatsdirektør Irene Måsøval i Fornebubanen.

Det er Implenia som er hovedentreprenør på tunnelentreprisen Fornebu – Lysaker. Kontrakten har en estimert verdi på cirka 1,2 milliarder kroner.
Det er Implenia som er hovedentreprenør på tunnelentreprisen Fornebu – Lysaker. Kontrakten har en estimert verdi på cirka 1,2 milliarder kroner.Foto: Fornebubanen.

– Pioner på utslippsfri bygging
Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, vektlegger at byggingen av Fornebubanen skal skje med hjelp av flere nye klimaløsninger, som vil minske belastning på arbeidere og naboer i byggeperioden.

– I tilleggsinnstillingen som byrådet legger frem i morgen, setter vi av ytterligere midler til å sikre miljøvennlig anleggsdrift. Ved å være pioner på utslippsfri bygging av T-banen, kutter vi ikke bare utslipp i dette prosjektet, vi baner vei for en ny generasjon anleggsmaskiner som snart vil bli standard, sier hun.

Vil flytte trafikk fra vei til bane

Bjørn Tore Ødegården, komiteleder i samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune er opptatt av at fylket skal ha Norges beste kollektivtilbud.

– Her utgjør Fornebubanen en viktig brikke. Å få mer av trafikken over fra vei til T-bane vil også gjøre hverdagen enklere, mindre klimagassutslipp og renere luft. Vi er stolte av å være med på spleiselaget som bidrar til at Fornebubanen blir realisert, sier Ødegården.

Seks stasjoner

Med Fornebubanen får Oslo og Bærum en ny T-banestrekning i et sammenhengende tunnelsystem fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum.Banen vil bli cirka åtte kilometer lang og skal ha seks stasjoner; Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen.

Fornebubanen knyttes opp mot det eksisterende T-banenettet, og stipulert reisetid fra Majorstuen til Fornebu blir tolv minutter. Byggingen av banen startet i 2020, og den skal stå klar til drift i 2027. Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune, opplyser Fornebubanen.