Implenia Norge er innstilt til tunnelentreprisen Lysaker - Fornebu. Illustrasjon: FornebubanenUtsnitt fra Fornebubanens BIM-modell som viser tunnelentreprisen Lysaker – Fornebu sett fra byggegrop på Fornebu via Flytårnet og Fornebuporten stasjoner mot Lysaker. Illustrasjon: FornebubanenTunnelentreprisen inkluderer byggegroper med spunt og bergsjakter for Flytårnet stasjon og Fornebuporten stasjon. Illustrasjon: Zaha Hadid Architects / A-Lab

Implenia innstilt til milliardentreprisen Lysaker - Fornebu

Fornebubanen har innstilt Implenia Norge til tunnelentreprisen Lysaker – Fornebu, en kontrakt med en estimert verdi på 1,2 milliarder kroner.

Det skriver den kommunale utbyggingsetaten Fornebubanen i en pressemelding tirsdag.

Den første store tunnelentreprisen som Fornebubanen lyste ut i markedet, vakte, ifølge pressemeldingen interesse fra flere entreprenører. Etter forhandlinger har Fornebubanen innstilt Implenia Norge AS til å utføre tunnel- og grunnentreprise fra Lysaker til Fornebu. Entreprisen markerer oppstarten på tunnelarbeidene på Fornebubanen, og kontrakten har en estimert verdi på om lag 1,2 milliarder kroner.

Omfattende entreprise

Entreprisen går ut på å drive rundt 2,3 kilometer tunnel i tettbebygd område i Bærum kommune. Tunnelen vil bli drevet med konvensjonell sprengning, og første angrepspunkt er tverrslaget ved Fornebuporten. Etter hvert er det også mulig å drive tunnelen fra Fornebu base, skriver Fornebubanen.

I tillegg skal entreprenøren etablere byggegroper med spunt og bergsjakter for Flytårnet stasjon og Fornebuporten stasjon. Selve stasjonene med betong og innredning vil bli utlyst i etterfølgende entrepriser.

Etter forhandlinger oppnådde Implenia, ifølge pressemeldingen, det beste forholdet mellom pris og kvalitet, innenfor kontraktens krav til kvalitet, miljø og klima. Samtlige entreprenører som deltok i konkurransen leverte gode forslag på utførelsesentreprisen, skriver Fornebubanen.

Papirløst prosjekt

Tradisjonelle tegninger er i dette prosjektet erstattet med BIM-modellering, både i konkurransefase, byggefase og driftsfase. I innstillingen legger Fornebubanen vekt på Implenias plan for gjennomføring, profesjonalitet knyttet til bruk av BIM, samt Implenias besvarelse på klima og miljø.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med Implenia på denne store og viktige tunnelentreprisen. De har laget en god plan for gjennomføringen av anlegget. Fokus på bærekraft ser ut til å gi gode løsninger, ikke bare innenfor klima og miljø, men også totalt sett for prosjektet, sier prosjektsjef i Fornebubanen, Grete Tvedt.

– Vi er glade for å tildele første kontrakt på tunnelarbeidene. Fornebubanen vil i tiden fremover utlyse kontrakter for alle tunnel- og grunnentrepriser fortløpende. Vi vil bygge oss fra vest til øst, helt til vi når Majorstuen. De neste kontraktene ut er forberedende arbeider på Skøyen, Madserud og på Lysaker. Deretter settes tunnel- og grunnentreprise mellom Vækerø og Lysaker i gang. Denne kontrakten har planlagt utlyst våren 2021, sier prosjektleder for tunnel i Fornebubanen, Ruth G. Haug.

– Jeg er stolt og glad over at Fornebubanen har valgt Implenia til å utføre denne jobben. Jobben passer perfekt inn i vår strategi med store, komplekse infrastrukturprosjekter der vi også har et høyt fokus på bærekraft og ny teknologi, kommenterer Audun Aaland, administrerende direktør for Implenia Norge.

Etter innstillingen følger en ti dagers karensperiode. Kontraktsignering er planlagt kort tid etter, skriver Fornebubanen.