Harald Lid er økonomidirektør i Nelfo. Foto: Moment Studio
Harald Lid er økonomidirektør i Nelfo. Foto: Moment Studio

Markedsrapport: Utviklingstrekkene som gjør at elektrobransjen skånes for 2023-nedtur

Samtidig som byggeaktiviteten går ned, vil etterspørselen etter solceller, ENØK-løsninger og LED-lys øke i 2023. Dette er noe av det som skjermer elektrobransjen for nedgang i år, viser ny markedsrapport.