Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand
Konkurs. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Markant konkursøkning i andre kvartal

Selv om utviklingskurven ikke er like dramatisk som i årets første kvartal, melder Creditsafe om en markant konkursøkning i andre kvartal i Norge. Bygg- og anlegg er blant bransjene med flest konkurser.

Det skriver Creditsafe i en pressemelding.

327 selskaper gikk konkurs i juni, en økning på 20 prosent sammenlignet med 273 konkurser i juni 2022. Konkursøkningen i andre kvartal er, ifølge pressemeldingen, betydelig mer moderat enn i første kvartal, men likevel på et markant høyere nivå enn i 2022.

Totalt 841 norske selskaper gikk konkurs i april, mai og juni. Dette tilsvarer en økning på 18 prosent sammenlignet samme periode i fjor, med 710 konkurser, og konkurstallene er dermed på nivå med andre kvartal 2020 – ved inngangen til koronapandemien.

– Som forventet ser vi en markant økning i antall konkurser også i andre kvartal. Det er ikke en like dramatisk økning som i Q1, da det hovedsakelig var januar som dro opp tallene, men vi ser likevel helt tydelig at vi er på stø kurs tilbake mot de konkursnivåene vi så før pandemien, konstaterer daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.

Så langt i år har totalt 1.921 norske aksjeselskaper gått konkurs, mot 1.953 selskaper første halvår i rekordåret 2019.

– Oppsummert ser vi at marsjfarten er noe lavere, men at det fremdeles er relativt høy aktivitet og god økonomi i norsk næringsliv. Likevel ser vi tydelige tegn på at det er tøffere og trangere tider enn tidligere, sier Fjærestad.

I de to bransjekodene «oppføring av bygninger og spesialisert bygg» og «anleggsvirksomhet» viser tallene en konkursøkning på henholdsvis 17 prosent for førstnevnte og 12 prosent for sistnevnte. Det er også her de fleste konkursene kommer.

Den lilla og grønne linjen viser utviklingen i konkurser i bygg og anlegg. Illustrasjon: Creditsafe
Den lilla og grønne linjen viser utviklingen i konkurser i bygg og anlegg. Illustrasjon: Creditsafe

Sett i kroner og øre er fem av de seks største konkursene i andre kvartal selskaper som produserer utstyr og materialer til industri, bygg og anlegg.

– Dette er selskaper som trolig har hatt økonomiske utfordringer over lang tid. Vi vet at økte strømpriser rammet disse bedriftene hardt, og når konkursene nå øker innen bygg- og anleggsbransjen, kombinert med noe mer forsiktighet i markedet, kan det ha vært tungen på vektskålen for disse selskapene, sier Fjærestad.